THE EVOLUTION OF THE LEGITIMACY POLICY IN POLITICAL SYSTEM OF MODERN UKRAINIAN SOCIETY

Ю. І. Калюжна

Анотація


The article reveals the complicated process of evolution legitimizing democratic politics as a phenomenon transaction between political power and society. It offers modern conceptual projection of the phenomenon of legitimizing power and effective scenarios legitimizing policies. In particular, the author substantiates the conclusion that the construction of a democratic political reality in modern Ukraine requires the use of effective tools of legitimation.

Keywords: legitimacy of power, legitimizing crises, legitimizing policy, legitimizing strategy, the democratic process


Повний текст:

PDF

Посилання


Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы / Збигнев Бжезинский ; [пер. с англ. О. Ю. Уральской]. — М. : Международные отношения, 2005. — 256 с.

Бжезінський З. Україна у геостратегiчному контекстi / Збіґнєв Бжезінський ; [пер. з англ. А. Іщенка]. — К. : Видавничий дім „Києво–Могилянська академія”, 2006. — 101 с.

Вороніна К. Легітимація політичного режиму в посткомуністичних країнах [Електронний ресурс] / К. Вороніна. — Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/177.

Кульчицький С. Україна на сучасному етапі: утвердження незалежності та розбудова держави [Електронний ресурс] / С. Кульчицький. — Режим доступу : http://pidruchniki.com/istoriya/ukrayina_suchasnomu_etapi_utverdzhennya_nezalezhnosti_rozbudova_derzhavi

Латигіна Н. А. Українська демократія сьогодні: спроби і помилки / Н. А. Латигіна // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2008. — Вип. 34. — С. 53—62.

Розанвалон П. Демократична легітимність. Безсторонність. рефлективність, наближеність / П. Розанвалон; пер. с фр. Євгена Марічева. – К., Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2009. – 287 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.