СУСПІЛЬНО-ПРАВОВІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ДОБРОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

О. О. Стрельнікова

Анотація


У статті розглянуто суспільно-правові умови функціонування соціального інституту доброчинної діяльності у сучасному українському суспільстві. Особливу увагу приділено дослідженню умов реалізації доброчинної діяльності, визначенню чинників підвищення ефективності взаємодії даного інституту з іншими соціальними інститутами сучасного українського соціуму.

Ключові слова: доброчинна діяльність, соціальний інститут доброчинної діяльності, сучасне українське суспільство.


Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). —2013. —№ 25.—Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5073-17

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо волонтерської діяльності)» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2015. —№ 22.—Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/246-19

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2014. — № 41-42. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1668-18

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). —2011. —№ 13-17.—Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/652-19

Закон України «Про волонтерську діяльність» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2011. — № 42. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17

Закон України «Про гуманітарну допомогу» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2015. — № 30 — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/1192-14

Закон України «Про об‘єднання громадян» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1992. — № 34. — 504 с. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2460-12

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. — 1997. — №32. — 94 с. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0291-97

Ковтун О. А. Державна політика у сфері благодійності в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Ковтун // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2011. — № 8. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=316

Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — №30. — 141 с. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/law2/main.cgi?nreg=254%d0%ba%2f96-%d0%b2%d1%80

Повстин О. В. Благодійність як інструмент реалізації державної соціальної політики /О. В. Повстин // Сталий розвиток економіки. —2014. —№ 2 (24). —С. 26––33.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.