ВОЛОНТЕРСТВО АТО ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТИТУТ: СУТНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ

Л. О. Жужа

Анотація


Волонтерство АТО є не тільки проявом самовідданої активності патріотів для підтримки воїнів АТО, не тільки фактором самоорганізації суспільства, а й виступає як нова соціальна потреба. В період антитерористичної операції волонтерський рух перетворився в значний фактор громадянської активності. Волонтерство перетворюється у впливовий політичний інститут українського суспільства з усіма, притаманними для цього елементу політичної системи, ознаками та якостями. Завдяки волонтерству АТО відбувається трансформація громадянського суспільства в Україні.

Ключові слова: волонтери, волонтерство, АТО, політичний інститут, політичні перетворення, функції волонтерства.


Повний текст:

PDF

Посилання


Волонтерський рух допомоги українським військовим (2014–2015) [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki

Громадянське суспільство, його функції та можливості в сучасних умовах [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://cpk.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=713

Опришко В. Ф. Правознавство: Підручник / В. Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко, С. І. Шимон та ін. ; [за заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка]. –– К. : КНЕУ, 2003. –– 767 с.

Політологія: наука про політику [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://pidruchniki.com/1781040936307/

Українське суспільство: стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / [за ред. В.М. Ворони, М.О. Шульги]. –– К. : Ін-т соціології НАН України, 2013. –– 566 с.

Якуба О.О. Соціологія / О.О. Якуба. –– Х. : Генеза, 1995 –– 250 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.