ОСНОВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КЛЕПТОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

В. О. Пелішенко

Анотація


Стаття акцентує увагу на дослідженнях основних чинників та умов, за яких в українському суспільстві сформувалася клептократія, що має такі прояви як корупція, лобізм, непотизм, хабарництво, шахрайство. Стверджується, що саме негативні тенденції в політичній, соціальній, економічній сферах України призвели до накопичення певного кримінального потенціалу в суспільстві. Доводиться, що кожна з цих тенденцій базується на достатньо великій кількості відповідних чинників, які у своїх групах формують певні саме системні утворення.

Ключові слова: державна влада, клептократія, корупція, кримінал.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко А.М. Політичні чинники корупції в Україні / А.М. Бойко // Вісник Львівського національного університету. –– 2011. –– Вип. 53. –– С. 284––289.

Букалєрова Л.А. Проблемы противодействия отдельным видам преступлений / Л.А. Букалерова // Криминологический журнал БГУЭП. –– 2014. –– № 3. –– С. 113––126.

Гевелинг Л.В. Клептократия. Социально-политическое измерение коррупции и негативной экономики. Борьба африканского государства с деструктивными формами организации власти / Л.В. Гевелинг. –– М. : Изд-во «Гуманитарий» Академии гуманитарных исследований, 2001. –– 592 с.

Зажигаев Б.В. Украина: уровень соответствия критериям для кандидатов на вступление в ЕС (куда идет Украина?) / Б.В. Зажигаев // Проблеми міжнародних відносин. –– 2012. –– Вип. 5. –– С. 5––38.

Карабанов А.П. Современные проблемы противодействия коррупции: уголовно-правовой и криминологические аспекты / А.П. Карабанов, С.К. Мелькин. –– М. : Волтерс Клувер, 2010. –– 200 с.

Лазарев Е.А. Политическая коррупция: объясняя природу постсоветских трансформацій / Е.А. Лазарев // Полис. –– № 2. –– 2010. –– С. 106––111.

Рущенко І. «Кримінальна революція» як соцієнтальний чинник / І. Рущенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. –– 2008. –– № 3. –– С. 194––211.

Рущенко И.П. От «криминальной революции» к «криминальному обществу» [Электронный ресурс] / И.П. Рущенко. –– Режим доступа : deviantology.spb.ru/etc/publikations/Rushenko-Ot_kriminalnoy_revolutsii k_kriminalnomu_ obschestvu.pdf.

Суименко Е.И. Homoeconomicus современной Украины. Поведенческий аспект / Е.И.Суименко, Г.О. Ефременко. –– К. : ІС , 2004. –– 294 с.

Шипунова Т.В. Интегративная девиантологическая теория социальной справедливости (общий концепт) / Т.В. Шипунова // Ученые записки Сант-Петербургского государственного ин-та психологии и социальной работы. –– 2012. –– Вып. 1. (Т. 17). –– С. 1––15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.