НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ШЛЯХ ДО ГЕОПОЛІТИЧНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ

О. В. Дашевська

Анотація


Проаналізовано підходи до визначення національної ідентичності та виділені їх основні особливості. Розглянуто специфіку сучасного конструювання української ідентичності, яка базується на використанні етнічного підходу як провідного. Обґрунтовано неефективність даної моделі в Україні у зв’язку з посиленням внутрішніх регіональних конфліктів. Запропоновано використовувати термін «національно-державна ідентичність», який дозволяє узгодити етнічні та громадянські позиції населення країни.

Обґрунтовано необхідність розробки державної політики з питання формування національно-державної ідентичності українського суспільства, що сприятиме геополітичному самовизначенню країни.

Ключові слова: геополітичне самовизначення, національна ідентичність, етнічна ідентичність, державна ідентичність, Україна.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Астаф᾿єв А.О. Національна ідентичність в Україні / А.О. Астафєв // Українська політична нація: генеза, стан, перспективи / [за ред. В.С. Крисаченка]. –– К. : НІСД, 2004. –– С. 233––257.

Воропай Т.С. Ідентичність соціального суб'єкта в дискурсі постмодернізму: Автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Т.С. Воропай ; Університет внутрішніх справ. –– Х., 2000. –– 36с.

Галимова И.М. Концепт національно-государственной идентичности в академическом дискурсе / И.М. Галимова // Вестник Пермского университете. Серия Политология. –– 2011. –– №3 (15). –– С. 24––36.

Деррида Ж. Московские лекции / Ж. Деррида. –– Свердловск : ЕГУ, 1991. –– 186 с.

Дністрянський М. С. Політична географія України : навчальний посібник / М.С. Дністрянський. –– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –– 348 с.

Макаренко Н.Ю.Національна ідентичність: особливості формування / Н.Ю. Макаренко // Збірник наукових праць «Політологічні студії», 2010. –– Вип.1. –– С. 188––196.

Пелагеша Н.Є. Українська державна ідентичність в контексті євроінтеграції / Н.Є. Пелагеша // Гуманітарний вісник ЗДІА. Серія Філософія. –– 2006. –– Вип. 25. – С. 113––122.

Соціологічне опитування «Як Ви вважаєте, чи потрібно Україні вступати до Європейського Союзу?» // Центр Разумкова, 2015. (Дослідження проведене з 6 по 12 березня 2015 року) [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=1034. – Назва з екрану.

Соціологічне опитування «Як Ви вважаєте, чи потрібно Україні вступати до Європейського Союзу?» // Центр Разумкова, 2015. (Дослідження проведене з 6 по 12 березня 2015 року) [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=1033/ - Назва з екрану.

Чорна Н. В. Державний суверенітет як основа національної ідентичності українського суспільства / Н. В. Чорна // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. –– 2011. –– № 980 (вип. 45). –– С. 346––400.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.