ВІЙНИ ХХІ СТОРІЧЧЯ: У ПОШУКАХ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

І. Д. Денисенко

Анотація


Визначається перспективна стратегія дослідження проблемного поля сучасних воєнних зіткнень у контексті розгляду найбільш відомих варіантів інтерпретацій природи й змісту війни, запропонованих провідними представниками системи соціально- політичних знань. Акцент робиться на аналізі теоретичних пропозицій Р. Арона, М. Кревельда, К. Райта, К. Шмітта, В. Слипченка.

Ключові слова: конфлікт, збройний конфлікт, війна, партизанська війна, тринітарна війна, нетринітарна війна, гібридна війна.


Повний текст:

PDF

Посилання


Арон Р. Мир і війна між націями / Р. Арон ; [пер. з фр.]. –– К. : МП «Юніверс», 2000. – 687 c.

Горбулин В. «Гибридная война» как ключевой инструмент российской геостратегии реванша [Электронный ресурс] / Владимир Горбулин. –– Режим доступа : http://gazeta.zn.ua/internal/gibridnaya-voyna-kak-klyuchevoy-instrument-rossiyskoy-geostrategiirevansha

Кревельд М. Ван. Трансформация войны / М. ван Кревельд ; [пер. с англ.] М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. –– 344 с.

Люткен Г. В. Некоторые новшества в интерпретации войны на Западе / Г.В. Люткене // Вестник Военного университета. –– 2010. –– № 2 (22). –– С. 170––174.

Райт К. Некоторые размышления о войне и мире / К. Райт // Теория международных отношений: Хрестоматия / [сост., науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова]. –– М. : Гардарики, 2002. –– С. 384––398.

Савин Л. Гибридная война. Об истоках концепции [Электронный ресурс] / Л. Савин. –– Режим доступа : http://communitarian.ru/publikacii/setevye_voyny_i_tekhnologii/gibridnaya_voyna_28022 015

Слипченко В.И. Войны шестого поколения. Оружие и военное искусство будущего / В. И. Слипченко . –– М. : Вече, 2002 . –– 382 с.

Шмитт К. Теория партизана. Промежуточное замечание к понятию политического [Электронный ресурс] / К. Шмитт. –– Режим доступа : http://gosuslugi.kck.ru/documents/10 147/14901


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.