ЛЕГІТИМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ: ЦІННІСНО-НОРМАТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ

Ю. І. Калюжна

Анотація


У статті запропоновані презентації пізнавальних стратегій концепту легітимності політичної влади в контексті аксіологічного (ціннісно-нормативного) підходу. Автором робиться спроба визначити ціннісно-нормативні детермінанти легітимності політичної влади.

Ключові слова: легітимність, легітимність влади, ціннісна легітимація.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білий О. Побудова держави в Україні: шляхи легітимації / О. Білий, Є. Бистрицький // Політична думка. –– 1996. –– №1. –– С. 11––23.

Бурдьє П. Соціологія політики / П. Бурдьє ; [пер. з фр.]. –– М. : Socio – Logos, 1993. – 562 с.

Вебер М. Основные социологические понятия / М. Вебер // Вебер М. Избранные произведения. –– М. : Прогресс, 1990. –– С. 602––643.

Висоцький О.Ю. Ціннісно-нормативні детермінанти ефективності легітимаційних технік / О.Ю. Висоцький // ОСВІТА РЕГОНУ. –– 2012. –– №1. –– С. 172––184.

Гребіневич О.М. Ціннісно-нормативна легітимація політичної системи: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03. / О.М. Гребіневич / Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. –– К., 2006, –– 20 с.

Йонас Г. Принцип відповідності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / Г. Йонас ; [пер. з нім.]. –– К. : Лібра, 2001. –– 400 с.

Кермонн Ж.-Л. Легитимность / Ж.-Л. Кермонн, Ж.-Л. Шабо // Полис. –– 1993. –– №5. –– С. 136––142.

Козлов С. В. Социально-политический порядок и его легитимность как социокультурные и ценностно-нормативные реали / С.В. Козлов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. –– 2007. –– №4. –– С. 66––73.

Тур М.Г. Легітимація соціальних інститутів:соціально-філософський аналіз: дис.. д- ра філос.. наук: 09.00.03 / М.Г. Тур / Київ. нац.. ун-т Т.Г. Шевченка. –– К., 2007. –– 448 с.

Copp D. The Idea of Legitimate State / D. Copp // Philosophy & Public Affairs. –– 1995. –– Vol. 28. –– Issue 1. –– P. 3––45.

Easton D. Systems Analysis of Political Life / D. Easton. –– New York : Wiley, 1965. –– 507 р.

Habermas J. Communication and the Evolution of Society / J. Habermas ; [trans. and with introduction by Thomas McCarthy]. –– L. : Heinemann Educational Books, 1979. –– 239 р.

Held D. Models of Democracy / D. Held. –– Stanford Stanford University Press, 1987. –– 321 р.

Merelman R. Learning and Legitimacy / R. Merelman // American Political Science Review. –– 1966. –– Vol. 60. –– № 3. –– P. 547––559.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.