СКЛАДОВІ ІМІДЖУ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Є. М. Солових

Анотація


Розкрито поняття іміджу органу місцевого самоврядування, охарактеризовано такі його складові, як персоніфікований та інституційний іміджі. Досліджені взаємовпливи вказаних аспектів, запропонований та теоретично обґрунтований оптимальний баланс між персоніфікованим та інституційним іміджем органу місцевого самоврядування. Розглянута динаміка іміджу влади, прослідковано зміну уподобань українців щодо їх бачення ідеальної влади та розглянуті критерії, визначення іміджу влади.

Ключеві слова: імідж, імідж органу місцевого самоврядування, персоніфікований імідж, інституційний імідж.


Повний текст:

PDF

Посилання


Болдырев И. Имидж власти и роль СМИ / И. Болдырев // Приднестровье ХХI в. –– Тирасполь. –– 2015. –– № 37. –– C. 3––12.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // Офіційний вісник України. –– 1997. –– № 25. –– С. 20––31.

Панасюк А.Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж / А.Ю. Панасюк. –– 3-е изд. –– М. : Дело, 2001. –– 240 с.

Политическая имиджелогия / [под ред. А.А. Деркача, Е.Б. Перелыгиной и др.]. –– М. : Аспект Пресс, 2006. –– 400 с.

Сталий розвиток територіальної громади: управлінський аспект: Монографія / Ю.О. Куц, В.В. Мамонова, О.К. Чаплигін та ін. ; [за заг. ред. Ю.О. Куца, В.В. Мамонової]. –– Х. : Вид-во Хар РІ НАДУ «Магістр», 2008. –– 236 с.

Сучасний виборчий PR: Навч. посібник / Лісничий В.В., Грищенко В.О. та ін. –– Сєвєродонецьк : Видавничий дім «ЕВРИКА», 2001. –– 480 с.

Тлумачний словник української мови. / [уклад. Ковальова Т.В., Коврига Л.П.]. –– Харків : Синтекс, 2002. –– 672 с.

Чаплыгин А.К. О политических играх в эпоху «после-всего» // Демократичні цінності, громадянське суспільство і держава // Матеріали ХІІІ Харківських міжнародних Сковоридинівських читань. – Харків: ТОВ «Прометей – Прес». –– 2005. –– С. 317––319.

Шангіна Л. Після свята: повідомлення про стан розрахунків за кредитом [Електронний ресурс] / Л. Шагіна // «Дзеркало тижня». –– № 33 (561). –– 27 серпня –– 2 вересня. –– 2005 р. –– Режим доступу : http://www.dt.ua/1000/1030/51060/.

Bogason P. Postmodern public administration / P. Bogason // In The Oxford Handbook of Public Management, ed. E. Ferlie, L. E. Lynn, jr., C. Pollitt. –– Oxford : Oxford University Press, 2005. –– P. 234––256.

Governance: Concepts and Applications / Corkery, Joan (ed.), with IIAS Working Group, International Institute for Administrative Studies. –– Brussels, 1999. –– P. 173.

Plumptre T. Governance and Good Governance: International and Aboriginal Perspectives [Електронний ресурс] / Tim Plumptre, John Graham // Institute On Governance. –– 1999. –– December 3. –– 27 p. –– Режим доступу : http://www.iog.ca/publications/govgoodgov.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.