МОБІЛЬНІСТЬ І ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТА СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. О. Безрук

Анотація


Розглянуто актуальні проблеми дослідження мобільності й трансформацій політичної системи та суспільства на теоретичному рівні. Проаналізовано базові варіанти станів політичної системи як неконсервативної, дисипативної системи. Інтерпретовано основні стани політичної системи, встановлено зв’язки між цими станами. Досліджено типологію аттракторів системи, як детермінант її розвитку та чиннику кризового стану.

Приділено увагу проблемі демократичного транзиту як окремого варіанту трансформаційних процесів, наведено механізми його реалізації. Артикульовано проблему впливу еліт на трансформаційні процеси. Розглянуто проблему перспектив демократизації на глобальному рівні.

Досліджено аспект мобільності як специфічного набору процесів, що дозволяють проявлятися різним формам економічного, соціального та політичного життя.

Ключові слова: політична система, мобільність, демократичний транзит, процес, політична трансформація, суспільство, політична стабільність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Арнольд, В. 1990. Теория катастроф. Москва: Наука. Гл. ред. физ. мат. лит.

Библиотека Гумер, 1997. Сорос Д. Капиталистическая угроза. [онлайн]. Доступно: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/sor_kapugr.php [Дата обращения 24 Январь 2019]

Библиотека Гумер, 1999. Даймонд Л. Глобальная перспектива. [онлайн] Доступно: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/daym_glob.php [Дата обращения 24 Январь 2019]

Билюга, С., 2018. Политическая стабильность: основные подходы к анализу устойчивости политических систем. [онлайн] Доступно: http://www.intelros.ru/readroom/vek-globalizacii/ek2-2018/35909-politicheskaya-stabilnost-osnovnye-podhody-k-analizu-ustoychivosti-politicheskih-sistem.html [Дата обращения 28 Январь 2019]

Галкин, А., 2010. Раздумья о трансформации политической системы. Власть. [онлайн] 6, с. 4–12. Доступно: https://cyberleninka.ru/article/n/razdumya-o-transformatsii-politicheskoy-sistemy/viewer. [Дата обращения 28 Январь 2019]

Дзюндзюк, В. Б., Котуков О. А., Радченко О. В., 2011. Політична модернізація: теорія та історія. Київ: НАДУ.

Норт, Д., Уоллис, Д. и Вайнгаст, Б. 2011. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. Москва: Изд. Института Гайдара.

Плотинский, Ю. М. 2001. Модели социальных процессов. Москва: Логос.

Полунин, Ю. А. и Тимофеев, И. Н. 2009. Нелинейные политические процессы. Москва: МГИМО.

Требін, М. П. ред., 2015. Політологічний енциклопедичний словник. Харків: Право.

Урри, Дж. 2012. Мобильности. Москва: «Праксис».
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2019.18.2.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.