ФЕНОМЕН ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО АБСЕНТЕЇЗМУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Н. О. Бондар, І. В. Тодріна

Анотація


У статті досліджено і проаналізовано актуальні питання, пов’язані з поняттям «абсентеїзм» та його різновидами. Висвітлено питання, пов’язані з практичними причинами, які впливають на рівень абсентеїзму. Розглядається сутність абсентеїзму, ілюструються форми його проявів, аналізуються причини політичного абсентеїзму як явища. Природа абсентеїзму розкривається в статті багатоаспектно: і як політична позиція індивіда (аспект індивідуального вибору), і як суспільний феномен (показник рівня залученості в політику груп населення), і як неминучий елемент виборчого процесу (причини, що перешкоджають волевиявленню громадян).

Ключові слова: абсентеїзм, виборчий процес, політичний абсентеїзм.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бучин, М. та Кулеба, О., 2011. Абсентеїзм як форма низької політичної участі. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 23, с. 98–102.

Вершина, В. А. та Михайлюк, А. В., 2002. О карнавальных истоках современной цивилизации. Докса: зб. наук. праць з філософії та філології, 2, с. 124–132.

Воронянський, О., 2012a. Національна еліта сучасної України: проблема визначення. Українознавчий альманах, 8, с. 205–207.

Воронянський, О. В., 2012b. Політична трансформація в контексті проблеми перерозподілу ресурсів. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Питання політології, 20 (1007), с. 51–57.

Воронянський, О. В., 2014. Політичні інститути: механізм формування в конкурентному середовищі. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 1(5), с. 15–28.

Воронянський, О. В., 2012c. Роль національного суверенітету в легітимації державної влади. Актуальні проблеми державного управління, 2, с. 216–221.

Денисенко, І. Д., 2015a. Моделювання поведінки особистості в сучасних соціокультурних контекстах: методологічні засади та перспективи. Науковий вісник. Серія «Філософія», 45 (частина І), с. 205–214.

Денисенко, І. Д., 2013. Соціальні мережі в контексті соціокультурного підходу: евристичний потенціал дослідження. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Філософія», 40, с. 22–28.

Денисенко, І. Д., 2015b. Теорія соціального простору: евристичний потенціал щодо соціально-політичних досліджень. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 2(10), с. 27–37.

Инглхарт, Р., 1997. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества. Политические исследования, 4, с. 6–32.

Lipset, S. M. & Rokkan S., 1990. Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments. The West European Party System.

Lasarsfeld, P. F., Berelson, B. R. & Gaudet, H., 1948. The People’s Choice. How the Voter Makes up his Mind in a Presidential Campaign.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2019.18.2.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.