КОНЦЕПЦІЯ ВІЙНИ ТА МИРУ РЕЙМОНА АРОНА: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕВРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

І. Д. Денисенко, Ю. О. Тяпкіна

Анотація


У статті здійснюється спроба проаналізувати зміст концепції війни і миру Р. Арона в контексті визначення її евристичного потенціалу для сучасних досліджень в області полемології та іренології. У якості провідних елементів цього потенціалу пропонується розглядати: використання так званого «методу концептуалізацій», заснованому на провідних теоретичних, соціологічних, історичних і праксіологічних позиціях;виокремлення трьох груп причин виникнення воєнних дій; заперечення щодо визначення миру як повної відсутності війни; застосування при визначенні конкретного виду воєнних дій певної комплексної процедури, яка враховує, насамперед, загальновідомі варіанти класифікацій війни, миру та їхніх функціональних потенціалів.

Ключові слова: конфлікт, міжнародний конфлікт, війна, мир, міжнародні відносини.


Повний текст:

PDF

Посилання


Арон, Р. 2000. Мир і війна між націями. Переклад з французької В. Шовкун, З. Борисюк, Г. Філіпчук. Київ: МП «Юніверс».

Горбулін, В. 2017. Світова Гібридна війна. Український фронт. Харків: Фоліо.

Денисенко, І. Д., 2015. Війни ХХІ сторіччя: у пошуках стратегії дослідження Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 2 (8), с. 60–70.

Денисенко, І. Д., 2008. Сучасні війни: нові підходи та інтерпретації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Питання політології», 212, с. 212–218.

Кревельд, М. ван. 2005. Трансформация войны. Москва: Альпина Бизнес Букс.

Арквілли Дж. та Ронфельдта, Д. ред., 2005. Мережі і мережні війни: майбутнє терору, злочинності та бойових дій. Переклад з англійської А. Іщенка. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».

Почепцов, Г. 2016. Сучасні інформаційні війни. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2019.18.2.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.