«ВИБУХ ПОПУЛІЗМУ» У ХХІ СТОЛІТТІ: ДОСЛІДНИЦЬКІ ІНТЕНЦІЇ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ «УНІВЕРСАЛЬНИХ» ХАРАКТЕРИСТИК

А. О. Житко

Анотація


Спираючись на новітні західні та вітчизняні теоретичні конструкції автор статті пропонує власну дефініцію «сучасного популізму» – як політичного поліваріативного феномену, який в залежності від унікальної комбінації специфічних рис, може виступати в якості ідеології, методу політичної боротьби, суспільно-політичного руху, маніпулятивної технології, стилю політичної поведінки тощо. В ракурсі визначеної дослідницької позиції автор робить спробу визначити «універсальні» характеристики феномену «сучасний популізм» – «акумуляція незадоволення», «гра на емоціях», «народовладдя», «політика симулякрів», «національна автентичність», а також охарактеризувати специфічні рис «сучасного українського популізму». Акцентовано увагу на тому, що «сучасний популізм» становить реальну загрозу для загальновизнаної ліберально-демократичної світоглядної позиції сучасної цивілізації, відтак, автор статті спрямовує дослідниці інтенції на пошук ефективних стратегій протидії даному феномену.

Ключові слова: популізм, сучасний популізм, «універсальні» характеристики феномену «сучасний популізм», «сучасний український популізм», ліберально-демократичні цінності, демократичні ризики,стратегії протидії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гржимала-Бюссе, А., 2018. Чому популізм перемагає в Україні та світі. Інтерв’ю з професором політології Стефорда. [online] Доступно: https://nv.ua/ukr/world/populizm-peremahaje-tomu-shcho-vibortsjam-ostohidli-partiji-ta-jikh-lideri-jaki-do-nikh-ne-doslukhajutsja-intervju-z-profesorom-politolohiji-stenforda-2454303.html [Дата звернення 27 січня 2019].

Дацюк, С., 2016. Чи загрожує Україні популізм? [online] Доступно: https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/57c91f20023c9/ [Дата звернення 4 березня 2019].

Дейвикс, К., 2012. Популизм. [online] Доступно: http://gefter.ru/archive/6800 [Дата звернення 4 лютого 2019].

Дем’яненко, М. М., 2015. Популізм як політичний феномен і маніпулятивна технологія. Кандидат наук. Дисертація. Київський національний торговельно-економічний ун-т.

Духнич, О., 2019. О чем говорят в Париже. [online] Доступно: https://magazine.nv.ua/journal/3340-journal-no-06/o-chem-hovorjat-vparizhe.html [Дата звернення 1 березня 2019].

Калюжна, Ю. І., 2017. Популізм, як політико-культурний феномен сучасної світової політики. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 2(14), с. 80–87.

Крізі, Г., 2018. Випробування популізмом: у чому особливість ситуації у Східній Європі [online] (Останнє оновлення 30 березень 2018). Доступно: https://voxukraine.org/uk/viprobuvannya-populizmom-u-chomu-osoblivist-situatsiyi-u-shidnij-yevropi/ [Дата звернення 9 лютого 2019].

Новакова, О.В., 2017. Тренд популізму у сучасному політичному процесі. Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія, Соціологія, Політологія : збірник наукових праць, 1(35), с. 137-145.

Прядко, Т.П., 2017. Популізм як ризик демократичного розвитку і засіб політичної мобілізації електорату. Кандидат наук. Дисертація. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. [online]. Доступно: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.12/dis_Priadko.pdf [Дата звернення 2 березня 2019].

Радь, Т., 2010. Методологічні засади дослідження популізму як соціального політичного явища. Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Перші методологічні читання. [online] Доступно: http://old.filos.lnu.edu.ua/metod_polit_nauky_tezy.pdf [Дата звернення 11 лютого 2019].

Ярош, О., 2002. Політичний популізм: теорія і практика передвиборного «флірту». Контекст, 2, с. 21–25.

Canovan, M., 1999. Trustthe People! Populism and the Two Facesof Democracy. Political Studies, [online] 47(1), pp. 3–12. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9248.00184 [Accessed 23 January 2019].

Taggart, P. 2000. Populism. Buckingham PA: Open University Press.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2019.18.2.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.