ДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ І МІЖНАРОДНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ «ЕКОЛОГІЧНИХ ВІЙН» ХХІ СТОЛІТТЯ

Ю. І. Калюжна

Анотація


В статті здійснюється спроба, спираючись на прогностично-аналітичні проекти провідних експертів сучасної гуманітаристики (З. Бауман, А. Безгодов, Л. Браун, О. Дженсен, С. Постел, Е. Уілсон, К. Кванг Фун та ін.), визначити локальні та глобальні ризики від наслідків зміни клімату та незворотності екологічних трансформацій ХХІ століття. Акцентовано увагу на тому, що в умовах «надзвичайної кліматично-екологічної ситуації» (масштабні природні катаклізми, стихійні лиха, голод, криза прісної води, масова міграція, епідемії тощо) – основним джерелом соціально-політичної напруги та міжнародної дестабілізації стане боротьба за «базові ресурси» (продовольство, вода, медичне забезпечення, території придатні для життя та ін.). Вочевидь, «Війни за Воду», «Голодні Війни» та «Війни за Життєвий Простір» – стануть потужними генераторами глибокої дестабілізації в окремих регіонах світу, провокуючи суспільно-політичні кризи, військові конфлікти, гуманітарні катастрофи та крупно масштабні міграційні процеси і визначатимуть формат внутрішньої та зовнішньої політики держав в найближчому майбутньому.

Ключові слова: зміни клімату, екологічні трансформації, кліматично-екологічні проблеми, локальні та глобальні ризики, суспільно-політичні протести, соціально-політичні кризи, політична напруга, державна безпека та міжнародна стабільність, «криза води», «продовольчий дефіцит», масова міграція, екологічні біженці та кліматичні мігранти, «кліматично-екологічні війни»

Повний текст:

PDF

Посилання


Бауман, З., 2008. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства. Переклад з англійскої І. Андрущенка. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія».

Безгодов, А. 2016. Планетарная рента как инструмент решения глобальних проблем. СПб.: Питер.

Бжезінський, З., 2006. Вибір: світове панування чи світове лідерство. Переклад з англійскої А. Іщенка. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».

Біляцький, С. та Ярова, Н., 2006. Соціальні наслідки зростання населення Землі. Політичний менеджмент, 6, с.144-152.

Браун, Л., 2010. Как избежать климатических катастроф? План Б 4.0: спасение цивилизации. Перевод с английского А. Калинин, И. Калинин, С. Воронцов. Москва: Эксмо.

Винс, Г. 2016. Приключения в антропоцене. Путешествие к сердцу планеты, которую мы создали. Москва: Колибри.

Горин, О., 2012. Нова кліматична ера: глобальне потепління може мати для України як негативні, так і позитивні наслідки. [online] Доступно: https://tyzhden.ua/Society/55859 [Дата звернення 19 січень 2019].

Данилов-Данильян, В. и Лосев, К. 2006. Потребление воды: экологический, экономический, социальный и политический аспекты. Москва: Наука.

Новини ООН, 2018. У двух миллиардов человек нет чистой питьевой воды. [online] Доступно: https://news.un.org/ru/story/2018/03/1325832 [Дата звернення 5 січень 2019].

UNISDR, 2015. Протоколы. Третья Всемирная Конференция ООН По Снижению Риска Бедствий. [online] Доступно: https://www.unisdr.org/files/45069_proceedingsthirdunwcdrrru.pdf [Дата звернення 11 січень 2019].

Время глобальных действий для людей и планеты, 2015. Саммит по устойчивому развитию. Преобразование нашего мира в интересах людей и планеты. [online] Доступно: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/wp-content/uploads/sites/5/2015/08/Overview_Sustainable_Development_Summit.pdf [Дата звернення 11 січень 2019].

Уилсон, Э., 2017. Будущее Земли. Наша Планета в борьбе за жизнь. Перевод с английского С. Чернин. Москва: Альпина нон-фикшн.

Brown, Lester R., 2011. The New Geopolitics of Food. Foreign Policy. [online] Available at: https://foreignpolicy.com/ [Accessed 23 January 2019].

Global Water Policy Project, 2019. [online] Available at: https://www.globalwaterpolicy.org/ [Accessed 18 January 2019].

United Nations University. Institute for Environment and Human Security, 2019. [online] Available at: http://www.ehs.unu.edu/ [Accessed 22 January 2019].

World Watch Institute, 2013. State of the World 2013: Is Sustainability Still Possible? [online] Available at: www.worldwatch.com [Accessed 16 January 2019].

World Economic Forum, 2019. The Global Risks Report 2019. [online] Available at: https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019 [Accessed 2 February 2019].

The Green Economy Coalition, 2010. The Green Economy Pocketbook: The case for action. [online] London Available at: http://www.cawater-info.net/green-growth/files/green-economy-pocketbook.pdf [Accessed 12 January 2019].

World Resources Institute, 2015. Water Stress by Country: 2040. [online] Available at: https://www.wri.org/blog/2015/08/ranking-world-s-most-water-stressed-countries-2040 [Accessed 16 January 2019].
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2019.18.2.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.