ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА СУСПІЛЬСТВА МОДЕРНУ: ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

О. І. Кошкіна

Анотація


Досліджується проблема реального змісту громадянства в Україні, ступеня реалізації в даному інституті західноєвропейської моделі національного громадянства. Розкриваються основні положення сучасної концепції національного громадянства, головні характеристики моделі громадянства епохи модерну та її динаміка в умовах глобалізації. Дається авторська інтерпретація відповідності політико-юридичної форми і змісту інституту громадянства в українських умовах. Показано, що оскільки політичні рішення (закони) щодо інституту громадянства як форми конкретного політичного явища приймаються відповідно до інтересів політичної еліти, його фактичний змістможе бути неадекватним декларованій формі. Відзначається, щореалізаціязахідноєвропейської моделі національного громадянства в межах однієї держави в умовах трансформації самої моделі, а також викликів і ризиків, пов’язаних із глобалізацією, тягне за собою інституційний дисбаланс. Відмічено, що розвиток інституту громадянства неможливий без його підкріплення реальними можливостями рівноправного для всіх громадян доступу до реалізації прав власності та центрів прийняття державних рішень.

Ключові слова: громадянство, підданство, нація, національна ідентичність, політична участь, державний суверенітет.


Повний текст:

PDF

Посилання


Воронянський, О. В. та Кулішенко, Т. Ю., 2016. Влада як системний елемент економічних відносин: механізм відтворюваності. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 174, с. 109–117.

Воронянський, О. В., 2012. Політична трансформація в контексті проблеми перерозподілу ресурсів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Питання політології, 20 (1007), с. 51–57.

Воронянський, О. В., 2014. Політичні інститути: механізм формування в конкурентному середовищі. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, [online] 1, с. 15–28. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2014_1_4 [Дата звернення 14 Січень 2019].

Воронянський, О. В., Євсєєв, С. Є., Журавльов, Ю. В. та Зайончковський, Ю. В. 2017. Національний суверенітет: український вимір в контексті світової політичної думки. Харків: «Міськдрук», ХНТУСГ імені Петра Василенка; ХНУБА.

Головко, І. В., 2015. Базові детермінанти формування ліберально-демократичних процесів у трансформаційних суспільствах. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 2(8), с. 13–26.

Денисенко, І. Д., 2011. Модернізація України в контексті сучасних політичних досліджень та соціальних практик. Вісник СевНТУ. Серія : Політологія, 123, с. 83–86.

Денисенко, І. Д., 2013. Сучасна теорія конфлікту: проблеми експлікації, демаркації, класифікації. Український соціум, 3(46), с. 16–26.

Денисенко, І. Д., 2015. Теорія соціального простору: евристичний потенціал щодо соціально-політичних досліджень. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 2 (2), с. 27–37.

Зайончковський, Ю. В. та Осіпов, О. М., 2019. Неокорпоративізм в умовах глобалізації: досвід Західної Європи. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 2(16), с. 98–107.

Телеканал ZIK, 2017. Соціологи виміряли рівень довіри українців до влад. [online] (Останнє оновлення 01 лютого 2017) Доступно: http://zik.ua/news/2017/02/01/sotsiology_vymiryaly_riven_doviry_ukraintsiv_do_vlady_1035987 [Дата звернення 10 Січень 2019].

Хабермас, Ю. 1995. Гражданство и национальная идентичность. Демократия. Разум. Нравственность: московские лекции и интервью. Москва: Наука.

Хантингтон, C., 2004. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. Москва: Транзиткнига.

Центр політико-правових реформ, 2017. Новини, напрямки діяльності. [online] Доступно: http://pravo.org.ua/ua/news/20872527-visnovok-schodo-proektu-viborchogo-kodeksu-ukrayini--3112-1-vid-2-geovtnya-2015-roku [Дата звернення 2 Березень 2019].

Marshall, T. H. 1950. Citizenship and Social Class and Other Essays. Cambridge: Cambridge University Press.

Marshall, T. H. 1973. Class, Cіtizenship, and Social Development. Westport: Greenwood Press.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2019.18.2.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.