СУЧАСНА КОНЦЕПТАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: РУХ ПОЗА МЕЖІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ

В. Л. Пасісниченко, І. М. Пасісниченко

Анотація


У статті розглядається сучасна концептуалізація громадянського суспільства як реакція на усвідомлення обмеженість його ліберальної теоретичної традиції з її спрощеним інституціональним ототожненням громадянського суспільства з добровільними асоціаціями та НДО. Зокрема, аналізується заклик Дж. Александера відмовитись від фокусу виключно на формальних інституціях демократії. Цей рух поза інституціональний підхід дозволяє відкрити другий культурний, вимір громадянського суспільства як солідарності спільноти, що спирається на цивільний культурний код всупереч нецивільному. В запропонованій теоретичній схемі бінарних культурних кодів громадянського суспільства детально відстежується просування з рівня мотивів діючого актора через рівень відносин до третього рівня інститутів, реальний зміст яких визначається відповідним сакральним культурним кодом. Доповнення інституційного рівня громадянського суспільства аналізом його культурного рівня також дозволяє дослідити більш складну взаємодію громадянського суспільства та демократії.

Ключові слова: соціальні інститути, інституціональний аналіз, громадянське суспільство, культурний код.


Повний текст:

PDF

Посилання


Патнам, Р. 2001. Творення демократії: Традиції громадяньскої активності в сучасній Італії. Переклад з англійської В. Ющенко. Київ: Основи.

Berman, S. 1997. Civil society and the collapse of the Weimar republic. World Politics, 49(3), pp. 401–429.

Alexander, J. 1988. Neofunctionalism and After. Malden, Mass.: Blackwell.

Alexander, J. 2001. The long and Winding Road: Civil Repair of Intimate Injustice. Sociological Theory, 19(3), рр. 371-400.

Alexander, J. 2006. Cultural Pragmatics: Social Performance Between Ritual and Strategy. In: J. Alexander, B. Giesen еd. Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Rituals. Cambridge: University Press.

Cordero, R., Carballo, F. and Ossandón, J., 2008. Interview. Performing Cultural Sociology. A Conversation with Jeffrey Alexander, European Journal of Social Theory, 11(4), рр. 523-542.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2019.18.2.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.