ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

О. О. Поліщук

Анотація


У статті розглядаються різні аспекти проблеми національного суверенітету в сучасних міжнародних відносинах. Пропонується визначення змісту «суверенітет» у широкому історичному контексті, здійснюється стислий огляд розвитку змісту цього поняття, досліджуються причини і наслідки трансформації цього феномену в сучасних умовах.

Зазначається, що як і багато інших термінів соціально-гуманітарних дисциплін поняття «суверенітет» не має загального й однозначного визначення, а відмінності у його трактуванні зазвичай суперечать одна одній. Наголошується, що головна причина цього є те, що феномен «суверенітет» знаходився в процесі постійного розвитку, в межах якого держави створювали, втрачали і передавали іншим політичним акторам частину своїх державних функцій. Саме тому теоретичні уявлення про суверенітет і практика їх реалізації суттєво відрізнялися. Обґрунтовується, що перспективним для сучасної політичної науки є визначення суверенітету держави, що передбачає існування двох основних аспектів: здатність держави самостійно представляти свою владу на території, яка окреслена державним кордоном або позначена іншими ознаками належності до даної території, яку держава контролює, та спроможність самостійно приймати рішення в міжнародних відносинах.

Ключові слова: держава, національний суверенітет, зовнішня політика, глобалізація, міжнародні відносини.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аннан, К., 1999. Две концепции суверенитета: выступление на 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Независимая газета. 20 сент.

Бхагвати, Д. В. 2005. В защиту глобализации. Москва: Ладомир.

Бжезинский, З. 2004. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство. Москва: Международные отношения.

Гоббс, Т., 1989. Сочинения: в 2-х т. Перевод с латинского и английского В.В. Соколов. Москва: Мысль.

Зорина, В. А., Семенова, В. С., Сказина, С. Д. и Хвостова В. М. ред., 1959. История дипломатии. 2-е изд. Т.1. Москва: Государственное издательство политической литературы.

Ришелье, А.-Ж., 2008. Политическое завещание, или принципы управления государством. Перевод с французского Л.А. Сифуровой. Москва: Ладомир.

Фридман, Т. 2007. Плоский мир: краткая история 21 века. Москва: АСТ; Хранитель.

Фукидид, 1999. История. Перевод с латинского Г.А. Стратановського. Москва: Ладомир; ООО «Фирма «Издательство АСТ»».

Фукуяма, Ф., 2004. Конец истории и последний человек. Перевод с английского М.Б. Левина. Москва: ООО «Издательство АСТ: ЗАО НПП «Ермак».

Bodin, J. 1962. The Six Books of Commonwealth. Cambridge: Сambridge University Press.

Friedman, Th. 1999. Understanding Globalisation. The Lexus and the Olive Tree. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux.

Ohmae, K. 1990. The Borderless Word. London: Colins.

Ohmae, K. 1995. The End of the Nation State. N.Y.: Free Press.

Weasley, K., 2002. Clark Waging Modern War: Bosnia, Kosovo, and the Future of the Combat. N.-Y.: Public Affairs.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2019.18.2.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.