ВИБОРЧА АДМІНІСТРАЦІЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Г. В. Магда

Анотація


У статті зроблена спроба осмислення ролі системи виборчої адміністрації у процесі політичної соціалізації, розглянуті окремі аспекти формування та функціонування виборчих комісій в Україні, накреслені шляхи вдосконалення їх діяльності та подальшого вивчення.

Ключові слова: виборча адміністрація, виборчі комісії, політична соціалізації, агент політичної соціалізації.


В статье предпринята попытка осмысления роли системы избирательной администрации в процессе политической социализации, рассмотрены отдельные аспекты формирования и функционирования избирательных комиссий в Украине, намечены пути усовершенствования их деятельности и дальнейшего изучения.

Ключевые слова: избирательная администрация, избирательные комиссии, политическая социализация, агент политической социализации.


The article an make attempts to analise the role of the elections administration system at in the process of political socialization. We especially pay the attention to some aspects of the formation and functioning of election commissions in Ukraine and we also try to outline the points of the further perfection of their activity.

Key words: elections administration, election commission, political socialization, political socialization agent. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Виборча адміністрація 2014: статистика. Порівняння. Аналіз [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// www.cifragroup.org.

Закон України «Про вибори народних депутатів України» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Закон України «Про вибори Президента України» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua

Калюжна Ю. І. Легітимація та делегітимація політичної влади: український контекст : автореф. дис. кан-та політ. Наук : 23.00.02 – Політичні інститути та процеси / Ю. І. Калюжна. — Харків : ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2015. — 18 с.

Колодій А. Ф. Управління виборчим процесом як складова демократичного врядування (на прикладі виборів народних депутатів України) : наук. розробка / А. Ф. Колодій, М. А.Наход. — К. :НАДУ, 2012. — 68 с.

Осадчук О. К. Про окремі аспекти організації роботи окружних виборчих комісій під час проведення виборів народних депутатів України / О. К.Осадчук // Вісник ЦВК. — 2015. — № 1 (31). — С. 20—24.

Основні статистичні відомості виборчого процесу з виборів Президента України 25 травня 2014 року (у порівнянні з виборами Президента України 17 січня 2010 року) // Вісник ЦВК. — 2014. — №2 (29). — С. 21—22.

Результати соціологічного дослідження «Бачення і розуміння механізмів формування та функціонування виборчої адміністрації в Україні членами Окружних виборчих комісій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.cifragroup.org.

Рекомендації міжнародної конференції «Адміністрування виборів: регіональні виклики та вивчені уроки» // Вісник ЦВК. — 2015. — № 1 (31). — С. 34—35.

Таагепера Р. Описание избирательных систем / P.Таагепера, М. С.Шугарт // Политические исследования. — 1997. — № 3. — С.114—136.

Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность / М. Уоллерстайн // Политические исследования. — 1992. — № 5. — С.156—162.

Яркіна О. Правовий статус та організація роботи членів дільничних виборчих комісій: проблеми реалізації законодавства і пропозиції щодо його вдосконалення / О. Яркіна, Р. Максакова // Вісник ЦВК. — 2009. — №2-3 (16-17). — С. 58—62.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.