РЕЛІГІЙНІСТЬ ТА ОСОБИСТИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ВИБІР: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА МОЖЛИВІ РИЗИКИ

В В. Носенко

Анотація


Релігійність – не одновимірне суспільне явище, що неодноразово розглядалося представниками соціально-політичних наук. Сьогодні це явище набуває новітнього – більш сучасного змісту, головним стає протиріччя між особистісним та інституціональним вимірами релігійного. У статті розглядаються приклади ризику асоціальних проявів релігійності у сучасному світі, наводяться приклади політичних протистоянь що створюють проблеми, виклики, які є наслідками відступу від традиційних релігійних поглядів, вимог.

Ключові слова: релігійність, релігія, конфесія, віросповідання, канонічність, релігійний фанатизм.


Религиозность – не одномерное общественное явление, которое не единожды рассматривалось представителями социально-политических наук. Сегодня это явление приобретает новейший современный смысл, главным противоречием выступает противопоставление личностного и институционального в мире религиозного. В статье рассматриваются примеры рисков асоциальных проявлений религиозности в современном мире, приводятся примеры политических противопоставлений и противостояний, которые создают современные проблемы, вызовы, которые являются последствиями отступлений от традиционных религиозных взглядов, требований.

Ключевые слова: религиозность, религия, конфессия, вероисповедание, каноничность, религиозный фанатизм.


Religiousness – isn't a one-dimensional social phenomenon, which has been repeatedly considered by representatives of social and political sciences. Nowadays this phenomenon is getting the newest modern sense. The main contradiction is the opposition of the personal and the institutional notions in the religious world. In the article examples of risks unsocial religiousness displays in the modern world are considered, examples of political oppositions and oppositions which create modern problems, calls which are consequences of deviations from traditional religious sights, requirements are resulted.

Key words: religiousness, religion, confession, canonical, religious fanaticism.Повний текст:

PDF

Посилання


Булгаков С. Христианская социология (из Вестника русского православного движения) / Сергей Булгаков // Социс. — 1993. — №10. — C. 120— 149.

Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий / М. Вебер // Избранное. Образ общества. — М. : Юрист, 1994. — 704 с.

Гараджа В. И. Социология религии / В. И. Гараджа. — М. : ИНФРА-М, 2007. — 348 с.

Здіорук С. І. Суспільно-релігійні відносини: виклики України ХХІ століття : Монографія / С. І. Здіорук. — К. : Знання України, 2005. — 552c.

Иванов В. Последователи Саида Нурси: ты их в дверь, а они – в окно. [Электронный ресурс]. / Василий Иванов. — Режим доступа : http://www.apologet.in.ua/apologetika/.../4034_posledovateli_saida_nursi_ty_ih_v_dver_a_oni_v_okno.html.

Мечеть в Днепропетровске могут отдать исламской секте из Крыма [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.sobytiya.dp.ua>news/15/457.

Новое небо // Итоги недели. — 2014. — 29 октября – 4 ноября.

Опасность веры в Бога: Что грозит украинцу // Сегодня. — 2009. — 25 мая.

Пасісниченко В. Л. Переосмислення релігії як носія культурних смислів / В. Л. Пасісниченко // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація особистості в сучасних соціокультурних контекстах». Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. — Харків : ХНПУ, 2012. — C. 137— 140.

Приговор за экстремизм [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.ampravda.ua.

Халилов И. «Хизбут-Тахрир» – исламская партия или секта заблудших? [Электронный ресурс] / Ильхам Халилов. — Режим доступа : http://www.islam_today.ru/islam_v_mire/hizbut_tahrir_islamskaa_partia_ili_sekta_zabludsih.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.