ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЗАГРОЗИ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

О. О. Безрук

Анотація


Розглянуто проблеми інституціонального рівня системи міжнародної безпеки на сучасному етапі. Виокремлено низку факторів, які, зокрема, підвищують рівень складності та знижують ефективність роботи Організації Об’єднаних Націй в постбіполярний період: чисельність світових політичних акторів, трансформація світового порядку, криза міжнародного права. Приділено увагу внутрішньоінституціональним проблемам ООН. Висвітлено напрям еволюції сучасних збройних конфліктів. Аргументовано, що на найближчу перспективу ООН матиме справу з локальними конфліктами, які важко регулюються, що вимагатиме від системи безпеки певної реорганізації. Зазначено, що реорганізація системи міжнародної безпеки залежить від пакту між ключовими геостратегічними акторами, їхніми рішеннями та діями

Повний текст:

PDF

Посилання


Бжезинский, Зб. 2009. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. Москва. Международные отношения.

Богданович, В. Ю., Маначинский А. Я., Егоров, Ю. В., Муха В. А. и Бортник, А. А. 2008. Конфликты и войны после распада СССР. Киев: Вид-во «Кий».

Вавер, В. 2020. Разъединённые нации. [online]. Доступно: https://lenta.ru/articles/2020/10/28/un/ [Дата обращения 01 Ноябрь 2020].

Дейвіс, Я. ред., 2020. Щорічник СІПРІ2018. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. Переклад з англійської. Київ. Центр Разумкова.

Королёв, С. 2020. Где на сегодняшний день идёт война. [online]. Доступно: https://wikiphile.ru/sejchas-vojna-2020/ [Дата обращения 29 Октябрь 2020].

Мюнклер, Г. 2018. Осколки войны: Эволюция насилия в XX и XXI веках. Перевод с немецкого А. И. Лоскутовой. Москва. Кучково поле.

Хантингтон, С. 2005. Столкновение цивилизаций. Перевод с английского Т. Велимеева, Ю. Новикова. Москва. АСТ.

UN.Организация Объединённых Наций, 2020a. Новая эра конфликтов и насилия. [online] Доступно: https://www.un.org/ru/un75/new-era-conflictand-violence [Дата обращения 29 Октябрь 2020].

UN.Организация Объединённых Наций, 2020b. Операции ООН по поддержанию мира. [online] Доступно: https://peacekeeping.un.org/ru/military [Дата обращения 29 Октябрь 2020].

REFERENCES

Bzhezinskij, Zb. 2009. Velikaja shahmatnaja doska. Gospodstvo Ameriki i ego geostrategicheskie imperativy. Moskva. Mezhdunarodnye otnoshenija.

Bogdanovich, V. Yu., Manachinskiy A. Ya., Egorov, Yu. V., Muha V. A. i Bortnik, A. A. 2008. Konflikty i vojny posle raspada SSSR. Kiev: Vid-vo «Kiy».

Vaver V. 2020. Raz’edinyonnyie natsii. [online]. Dostupno: https://lenta.ru/articles/2020/10/28/un/ [Data obrashhenija 01 Nojabr’ 2020]. 14 ISSN 2411-7587 (Print). ISSN 2413-0060 (Online). Сучасне суспільство. 2020, Випуск 2 (21)

Dejvis, Ya. red., 2020. Schorichnyk SIPRI2018. Ozbroiennia, rozzbroiennia ta mizhnarodna bezpeka. Pereklad z anhlijs’koi. Kyiv. Tsentr Razumkova.

Koroljov S. 2020. Gde na segodnjashnij den’ idjot vojna. [online]. Dostupno: https://wikiphile.ru/sejchas-vojna-2020/ [Data obrashhenija 29 Oktjabr’ 2020].

Mjunkler, G. 2018. Oskolki vojny: Jevoljucija nasilija v XX i XXI vekah. Perevod s nemetskogo A.I. Loskutovoj. Moskva. Kuchkovo pole.

Hantington, S. 2005. Stolknovenie civilizacij. Perevod s angliyskogo T. Velimeeva, Ju. Novikova. Moskva. AST.

UN.Organizacija Ob’edinjonnyh Nacij, 2020a. Novaja jera konfliktov i nasilija.. [online] Dostupno: https://www.un.org/ru/un75/newera-conflict-and-violence [Data obrashhenija 29 Oktjabr’ 2020].

UN.Organizacija Ob’edinjonnyh Nacij, 2020b. Operacii OON po podderzhaniju mira. [online] Dostupno: https://peacekeeping.un.org/ru/military [Data obrashhenija 29 Oktjabr’ 2020].
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2020.21.2.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.