ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ «ГЛИБИННА ДЕРЖАВА» В ПОЛІТОЛОГІЧНІЙ АНАЛІТИЦІ

О. В. Воронянський

Анотація


Стаття присвячена розгляду концепту «глибинна держава», який на протязі останніх років активно впроваджується в площину політичного аналізу. Розглянуто основні підходи до визначення сутності глибинної держави в американській та вітчизняній політичній аналітиці, а також проблему наукової новизни даного терміну та аналітичної концепції, побудованої на його базі. Показано, що в рамках економічної системи, яка орієнтована на отримання індивідуального прибутку, внаслідок монополізації відбувається системна переорієнтація механізму держави від виконання загальносоціальних функцій на закріплення тіньових інститутів, які націлені на забезпечення привілейованого доступу до влади і джерел ресурсного забезпечення для обмеженого кола ресурсозабезпечених груп. Це супроводжується відсіканням від доступу до інституційного впливу на прийняття владних рішень для основної маси громадян

Повний текст:

PDF

Посилання


Денисенко, І. Д., 2013. Сучасна теорія конфлікту: проблеми експлікації, демаркації, класифікації. Українській соціум, 3(46), с. 16-26.

Денисенко, І. Д., 2015. Теорія соціального простору: евристичний потенціал щодо соціально-політичних досліджень. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 2(10), с. 27–37.

Миллс, Р., 2007. Властвующая элита. Москва: Директмедиа Паблишинг.

Норт, Д. 1997. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Москва: Фонд экономической книги Начала.

Савченко, О., 2020. Таємниці влади. Хто насправді керує Україною? [online] Доступно: https://savchenko.co.ua/tayemnicivladi-xto-naspravdi-keruye-ukraїnoyu/ [Дата звернення 25 Вересень 2020].

Хвиля, 2019a. Методичка для Президента Украины. Часть 1. Глубинное государство. [online] (Последнее обновление 15 Апрель 2019) Доступно: https://hvylya.net/interview/society2/metodichka-dlja-prezidenta-ukrainy-chast-1-glubinnoegosudarstvo.html [Дата обращения 15 Октябрь 2020].

Хвиля, 2019b. Методичка для Президента Украины. Часть 2. Соотношение глубинного и публичного. [online] (Последнее обновление 24 Апрель 2019) Доступно: https://hvylya.net/interview/politics2/metodichka-dlja-prezidenta-ukrainy-chast-2-sootnoshenie-glubinnogo-i-publichnogo.html [Дата обращения 15 октябрь 2020].

Хвиля, 2019c. Методичка для Президента Украины-3. Глубинная экономика и глубинное правительство. [online] (Последнее обновление 24 Май 2019) Доступно: https://hvylya.net/interview/politics2/metodichka-dlja-prezidenta-ukrainy-3-glubinnajajekonomika-i-glubinnoe-pravitelstvo.html [Дата обращения 15 Октябрь 2020].

Gilens, M. & Page, B. I., 2014. Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens. Perspectives on Politics, [online] 12(3), pp. 564-581. Available at: https://www.cambridge.org/core/services/aopcambridgecore/content/view/62327F513959D0A304D48

Horn, T. R., 2017. Saboteurs: How Secret, Deep State Occultists Are Manipulating American Society Through A WashingtonBased Shadow Government In Quest Of The Final World. Tennessee, Memphis: Defender Publishing.

Lindsey, J. R., 2013. Тhe Concealment of the State. Bloomsbury Academic.

Lofgren, M., 2011. Goodbye to All That: Reflections of a GOP Operative Who Left the Cult. [online] (Last updated 03 September 2011) Available at: https://truthout.org/articles/goodbye-to-allthat-reflections-of-a-gop-operative-who-leftthe-cult/#%5b3 [Accessed 25 September 2020]

Pirro, J., 2018. Liars, Leakers, and Liberals: The Case Against the Anti-Trump Conspiracy. New York.: CenterStreet.

Scott, Peter Dale, 2014. The State, the Deep State, and the Wall Street Overworld. The Asia-Pacific Journal, 12 (5), рp. 98-112.

REFERENCES

Denysenko, I. D., 2013. Suchasna teoriia konfliktu: problemy eksplikatsii, demarkatsii, klasyfikatsii. Ukrains’kij sotsium, 3(46), s. 16-26.

Denysenko, I. D., 2015. Teoriia sotsial’noho prostoru: evrystychnyj potentsial schodo sotsial’no-politychnykh doslidzhen’. Suchasne suspil’stvo: politychni nauky, sotsiolohichni nauky, kul’turolohichni nauky, 2(10), s. 27–37.

Mills, R., 2007. Vlastvuyuschaya elita. Moskva: Direktmedia Pablishing.

Nort, D. 1997. Institutyi, institutsionalnyie izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki. Moskva: Fond ekonomicheskoy knigi Nachala.

Savchenko, O., 2020. Taiemnytsi vlady. Khto naspravdi keruie Ukrainoiu? [online] Dostupno: https://savchenko.co.ua/tayemnicivladi-xto-naspravdi-keruye-ukrainoyu/ [Data zvernennia 25 Veresen’ 2020].

Hvilya, 2019a. Metodichka dlya Prezidenta Ukrainyi. Chast 1. Glubinnoe gosudarstvo. [online] (Poslednee obnovlenie 15 Aprel 2019) Dostupno: https://hvylya.net/interview/society2/metodichka-dlja-prezidenta-ukrainy-chast-1-glubinnoegosudarstvo.html [Data obrascheniya 15 Oktyabr 2020].

Hvilya, 2019b. Metodichka dlya Prezidenta Ukrainyi. Chast 2. Sootnoshenie glubinnogo i publichnogo. [online] (Poslednee obnovlenie 24 Aprel 2019) Dostupno: https://hvylya.net/interview/politics2/metodichka-dlja-prezidenta-ukrainy-chast-2-sootnoshenie-glubinnogo-i-publichnogo.html [Data obrascheniya 15 Oktyabr 2020].

Hvilya, 2019c. Metodichka dlya Prezidenta Ukrainyi-3. Glubinnaya ekonomika i glubinnoe pravitelstvo. [online] (Poslednee obnovlenie 24 may 2019) Dostupno: https://hvylya.net/interview/politics2/metodichka-dlja-prezidenta-ukrainy-3-glubinnajajekonomika-i-glubinnoe-pravitelstvo.html [Data obrascheniya 15 Oktyabr 2020].

Gilens, M. & Page, B. I., 2014. Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens. Perspectives on Politics, [online] 12(3), pp. 564-581. Available at: https://www.cambridge.org/core/services/aopcambridgecore/content/view/62327F513959D0A304D4893B382B992B/S1537592714001595a.pdf/testing-theories-of-american-politics-elites-interestgroups-and-average-citizens.pdf [Accessed 25 September 2020] 26 ISSN 2411-7587 (Print). ISSN 2413-0060 (Online). Сучасне суспільство. 2020, Випуск 2 (21) 93B382B992B/S1537592714001595a.pdf/testing-theories-of-american-politics-elitesinterest-groups-and-average-citizens.pdf [Accessed 25 September 2020]

Horn, T. R., 2017. Saboteurs: How Secret, Deep State Occultists Are Manipulating American Society Through A WashingtonBased Shadow Government In Quest Of The Final World. Tennessee, Memphis: Defender Publishing.

Lindsey, J. R., 2013. Тhe Concealment of the State. Bloomsbury Academic.

Lofgren, M., 2011. Goodbye to All That: Reflections of a GOP Operative Who Left the Cult. [online] (Last updated 03 September 2011) Available at: https://truthout.org/articles/goodbye-to-all-thatreflections-of-a-gop-operative-who-left-thecult/#%5b3 [Accessed 25 September 2020]

Pirro, J., 2018. Liars, Leakers, and Liberals: The Case Against the Anti-Trump Conspiracy. New York.: CenterStreet.

Scott, Peter Dale, 2014. The State, the Deep State, and the Wall Street Overworld. The Asia-Pacific Journal, 12 (5), рp. 98-112.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2020.21.2.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.