ЕПОХА ВОЄННОЇ АСИМЕТРИЧНОСТІ: ОСНОВНІ ГРАВЦІ СУЧАСНОСТІ

Г. С. Панасенко

Анотація


Сучасний світ досить непередбачуваний, а тенденції розвитку світового порядку ХХІ століття свідчать про все більш наростаючу глобальну безпекову кризу. Порушення норм міжнародного права, гібридні війни, а також нові (нетрадиційні) форми ведення війни особливо негативно впливають на безпеку країн світу, в тому числі й України. Розглянуто сучасні нетрадиційні війни як приклад воєнної асиметричності, зазначено її основних гравців; розглянуті домінуючі способи вирішення конфліктів та вплив міжнародної спільноти на цей процес; акцентовано увагу на шляхах запобігання розширення ареалу конфлікту на території України

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутрос-Гали, Б. 2000. Непокоренная Организация Объединенных Наций. История отношений между Организацией Объединенных Наций и Соединенными Штатами Америки. Москва: Изд. Дом XXI век Согласие.

Ищенко, Н., 2018. В шаге от кровавого прошлого: Сербия и Косово – на грани нового конфликта. [online] (Последнее обновление 28 Март 2018) Доступно: https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2018/03/28/7079563/ [Дата обращения 07 Октябрь 2020]

Черник, П. П., 2008. Інформаційнопсихологічні операції у війнах та збройних конфліктах другої половини ХХ–початку ХХІ ст. Вісник НУ “Львівська Політехніка”. Держава та армія. 634. С. 126–133.

Яковенко, Н., 2016. Пріоритети міжнародно-політичної діяльності CША в стратегіях національної безпеки. Американська історія та політика, [online] 2, с. 38–47. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ahp_2016_2_7 [Дата звернення 11 Октябрь 2020].

REFERENCES

Butros-Gali, B. 2000. Nepokorennaya Organizatsiya Ob’edinennyih Natsiy. Istoriya otnosheniy mezhdu Organizatsiey Ob’edinennyih Natsiy i Soedinennyimi Shtatami Ameriki. Moskva: Izd. Dom XXI vek Soglasie.

Ishhenko, N., 2018. V shage ot krovavogo proshlogo: Serbija i Kosovo – na grani novogo konflikta. Evropejskaja pravda. [online] (Poslednee obnovlenie 28 Mart 2018) Dostupno: https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2018/03/28/7079563/. [Data obrashhenija 07 Oktjabr’ 2020].

Cherny`k, P. P., 2008. Informacijnopsy`xologichni operaciyi u vijnax ta zbrojny`x konfliktax drugoyi polovy`ny` XX–pochatku XXI st. Visny`k NU “L`vivs`ka Politexnika”. Derzhava ta armiya, 634, s. 126–133.

Jakovenko N. 2016. Prіoriteti mіzhnarodnopolіtichnoї dіjal’nostі CShA v strategіjah nacіonal’noї bezpeki. Amerikans’ka іstorіja ta polіtika, 2, s. 38–47. [online] Dostupno: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ahp_2016_2_7 [Data zvernennja 11 Oktjabr’ 2020].
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2020.21.2.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.