САБОТАЖ & ЕЛЕКТОРАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

Г. Ю. Євтухова

Анотація


В статті  надається визначення та основні ознаки саботажу як соціально-політичного явища, аналізуються можливості проявів саботажу в виборчому процесі сучасної України. Виборчий процес розглядається як частина електорального циклу. Акцент робиться на можливостях використання саботажу на етапі підготовки виборчого процесу: при формуванні виборчих округів (джерримендерінг), введенні «відкритих» списків у системах з пропорційною складовою (пропорціональній і змішаній), при обранні системи та організації роботи виборчої адміністрації.

Ключові слова:  саботаж, електоральний процес, виборчі системи, джерримендерінг, виборча адміністрація.

 

В статье дается определение и основные признаки саботажа как социально-политического явления, анализируются возможности проявления саботажа в избирательном процессе современной Украины. Избирательной процесс рассматривается как часть электорального цикла. Акцент делается на возможности использования саботажа на этапе подготовки избирательного  процесса: при формировании избирательных округов (джерримендеринг), введении «открытых» списков в системах с пропорциональной составляющей (пропорциональной и смешанной), при выборе системы и организации работы избирательной администрации.

Ключевые слова:  саботаж, электоральный процесс, избирательные системы, джерримендеринг, избирательная администрация.

 

The article gives a definition and basic signs of sabotage as a socio-political phenomenon, analyzes the possibilities of manifestation of sabotage in the electoral process of modernUkraine. The electoral process is seen as part of the electoral cycle. The emphasis is on the possibility of using sabotage at the stage of preparation of the electoral process: when forming the geographical boundaries of electoral districts (gerrymandering), introducing "open" party lists in electoral systems with a proportional component (proportional and mixed systems), choosing the form of functioning and organizing the work of the  election administration. The imperfection of the electoral legislation and the independent form of the formation of the electoral administration create conditions for the manipulation of electoral moods of voters by the political elite at the stage of creating election laws and organizing the electoral process.

Key words: sabotage, electoral process, electoral systems, gerrymandering, election administration


Повний текст:

PDF

Посилання


Авксентьєв А.О. Джеррімендерінг як практика електорального маніпулювання / А. О. Авксентьєв // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна «Питання політології». – 2015. – Вип.28. – С. 32–36.

Виборча адміністрація 2014: статистика. Порівняння. Аналіз [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.cifragroup.org.

Закон України «Про вибори народних депутатів України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Магда Г.В. Система виборчої адміністрації в Україні: реформування в пошуках досконалості / Г. В. Магда // Сучасне суспільство: політологічні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць /Харьківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – 2015. – Вип.1 (7). – Ч. 1. – С. 81–93.

Основні статистичні відомості виборчого процесу з виборів Президента України 25 травня 2014 року (у порівнянні з виборами Президента України 17 січня 2010 року) // Вісник ЦВК. – 2014. – № 2 (29). – С. 21–22.

Поліщук І. О. Концептуально-методологічні основи дослідження електоральних практик [Електронний ресурс] / І. О. Поліщук. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-1/doc/2/06.pdf.

Ротар Н. Циклічні політичні процеси в Україні трансформаційного періоду: методологічні проблеми дослідження та викладання / Н. Ротар // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2006. – Вип. 17. – С. 23–29.

Сліденко І. Концептуальні міркування з приводу доктринальних засад парламентської виборчої системи в Україні / І. Сліденко // Вісник ЦВК.– 2013. – № 2 (26). – С. 48–52.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1294950

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.