Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

 1. Тамара Борисівна Хомуленко, доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

 1. Карина Ігорівна Фоменко, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 1. Джон Барбер, доктор політичних наук, факультет соціальних та політичних наук, Кінгз Коледж Університету Кембріджа, Велика Британія
 2. Анастасія Миколаївна Большакова, доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної психології Харківської державної академії культури, Україна
 3. Віталій Йосипович Бочелюк, доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна
 4. Оксана Володимирівна Вдовіченко, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології, Південно-український національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Україна
 5. Ія Володимирівна Гордієнко-Митрофанова, доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна
 6. Євгеній Анатолійович Клопота, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності, Запорізький національний університет, Україна
 7. Ріддік Керол, професор, завідувач кафедри фізичного виховання та рекреації, Gallaudet university, США
 8. Світлана Борисівна Кузікова, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
 9. Марат Амірович Кузнєцов, доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна
 10. Ніна Вікторовна Підбуцька, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені акад. І.А. Зязюна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
 11. Тетяна Вікторівна Сергеєва, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного університету будівництва і архітектури, Україна
 12. Барбара Хамберстоун, професор, доктор соціології спорту та виховання на відкритому повітрі, Новий університет Бакінемшіра, Велика Британія
 13. Сергій Костянтинович Шандрук, доктор психологічних наук, професор, заступник начальника навчально-методичного відділу, професор кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, голова підкомісії з соціальної роботи Науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

 1. Олексій Кузнецов, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна
 2. Тетяна Миколаївна Єльчанінова, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна