СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА САМОРЕГУЛЯЦІЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Вікторія Надьон, Надія Скрипник

Анотація


Актуальність дослідження: Проблема вивчення сенситивного періоду для розвитку конкурентності особистості є відкритою у сучасній психології, хоча деякі дослідження свідчать про те, що вже у старшому дошкільному віці у дітей формуються стратегії конкуренції. Вивчення ролі домінуючих стратегій конкуренції у становленні довільності поведінки, зокрема у саморегуляції, молодших школярів є нагальною потребою сучасної психології.

Мета дослідження: визначити зв'язок між факторами конкурентності та губристичної мотивації із саморегуляцією поведінки у молодшому шкільному віці.

Методи і вибірка: У дослідницьку вибірку увійшло 204 досліджуваних, рівномірно представлених за статтю – учнів 3-4 класів. Крім того, до емпіричного дослідження були залучені 7 класних керівників. У дослідженні було використано опитувальник «Стратегії конкуренції», проєктивну методику «Казкове царство», методику «Стиль саморегуляції поведінки дітей – ССПД М2» В.І. Моросанової, методику діагностики планомірності діяльності К. Фоменко. 

Результати: Визначено типологічній особливості конкурентності молодших школярів. Показано плив стратегій конкуренції та губристичної мотивації на саморегуляцію поведінки молодших школярів.

Висновки: У результаті кластерного аналізу стратегій конкуренції молодших школярів було виявлено п’ять типів конкурентності – низьку, з однокласниками, внутрішню, помірну та помірну з однокласниками. Показано, що внутрішня конкурентність прередбачає вищі показники здатності до моделювання та гнучкості у саморегуляції поведінки. Співвідношення типу губристичної мотивації та типів конкурентності позначаються на показниках планомірності поведінки, оцінки її результатів та відповідальності молодших школярів.


Ключові слова


стратегії конкурентності, конкурентність, губристична мотивація, саморегуляція поведінки, молодший шкільний вік.

Повний текст:

PDF

Посилання


Фоменко К.І. (2017). Психодіагностика мотиваційної сфери молодшого школяра [Psychodiagnostics of motivational sphere of primary school pupil]. Visnuk KhNPU imeni H.S. Skovorody. Psichologia. 55, 280-295. (in Ukrainian).

Фоменко К.І. (2018). Губристична мотивація: феноменологія, структура, детермінація. Монографія. Х.: Діса-плюс.

Bruner, J. (1996). The Culture of Education. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Carnevale, P.J & Probst, T.M. (1997). Good news about competitive people. In: De Dreu.

Deutsch, M. (2000). Cooperation and Competition. In Morton Deutsch & Peter T. Coleman (Eds.). The handbook of Conflict Resolution. Theory and Practice (21-40). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Fomenko K.I. , Nadyon V., Diomidova N., Shukalova O. (2019). Hubristic motivation as a factor of the primary school’s pupils’ personal development. Visnuk KhNPU imeni H.S. Skovorody. Psichologia. 61, 150-168.

Griffin-Pierson S. (1990). The competitiveness questionnaire: a measure of two components of competitiveness. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 23, pp. 108–115.

Hawley P.H. (2003). Prosocial and coercive configurations of resource control in early adolescence: a case for the well-adapted Machiavellian, Merrill-Palmer Quarterly, 49, 3, 279–309.

Johnson, D.W., & Johnson, R.T. (1989). Cooperation and Competition: Theory and Research. Interaction Book Co. Edina. MN.

Kohn, A. (1986). No contest: the case against competition. Boston: Houghton-Mifflin Company.

Nadyon, V. (2022). Schoolchildren’s Competitiveness and Hubristic Motivation: the Dimensions and Assesment Posibilities. Psychological Counseling and Psychotherapy, (16), 28-33. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2021-16-04

Ryckman R. M., Hammer M., Kaczor L. M., and Gold J. A. (1990). Construction of a hypercompetitive attitude scale. Journal of Personality Assessment, 55, 3630–4639.

Ryckman R. M., Hammer M., Kaczor L. M., and Gold J. A. (1996). Construction of a personal development competitive attitude scale. Journal of Personality Assessment, 66, 2, 374–385.

Ryckman R. M., Libby C. R., Van den Borne B., Gold J. A., Lindner M. A. (1997). Values of hypercompetitive and personal development competitive individuals, Journal of Personality Assessment, 69, 2, 271–283.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.