Засоби навчальної та науково-дослідної роботи

Рік заснування: 1996

Галузь та проблематика: Збірник наукових праць «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи» має на меті привернути увагу широкого освітянського загалу до мало розробленого напряму науково-педагогічних досліджень – створення, теоретичного обґрунтування, застосування засобів вдосконалення освітнього процесу в дошкіллі, загальноосвітній, вищій школі, післядипломній освіті, неформальній та інформальній освіті впродовж життя, а також засобів науково-дослідної діяльності в галузі наук про освіту.

Постановою Президії ДАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація: наказ МОН України №886 від 02.07.2020 р.) збірник наукових праць внесено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії).

Спеціальності: 011, 012, 013, 014, 015, 016 (педагогічні науки).

ISSN: 2312-1548 (Print), ISSN 2312-8801 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15539-4011ПР від 17.07.2009 р.

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1223 від 31.10.2023 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCatResearchBib, Index Copernicus, Google Scholar, ERIH PLUS, BASE (Bielefeld Academic search Engine), ROAD, OpenAIREScillitfatcat!Sherpa RomeoOUCI

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Номери та статті з 2019 р. мають DOI від CrossRef

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: О.О. Матвєєва, доктор пед. наук, проф. ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2.

Телефон: (098) 433-14-47, 0973995095

E-mail: yuryeva.ka@hnpu.edu.ua, oamat@ukr.net

Архів номерів можна переглянути ТУТ або ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.


Зображення домашньої сторінки журналу