Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 48 ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ І ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО РІЗНОМАНІТТЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Л. С. Калашник, О. В. Новіков, К. А. Юр'єва
 
№ 46 АВТОРСЬКА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ „Я”-ЕКОНОМІЧНОГО У ДІТЕЙ 5-7 РОКІВ Анотація   PDF
Я. В. Курінний
 
№ 49 АДАПТАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ МЕТОДИКИ «ЖИВА БІБЛІОТЕКА» ДО УМОВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
В. М. Гриньова, О. В. Новіков, К. А. Юр'єва
 
№ 46 ВІДОБРАЖЕННЯ АВТОРИТЕТУ ВЧИТЕЛЯ В СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ ГРОМАДЯН РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
С. Ю. Юткало
 
№ 48 ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО СИМУЛЯТОРА «УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНИМ ДВИГУНОМ СУДНАЗ АВАРІЙНОГО ПОСТА» ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРІВ-СУДНОМЕХАНІКІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
С. А. Скиданчук
 
№ 49 ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ) Анотація   PDF
Ю. П. Карпенко
 
№ 48 ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ СКЛАДНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ КОЛЕДЖУ Анотація   PDF
В. В. Деміденко
 
№ 47 ДО ПИТАННЯ ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ ОПЕРАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТА ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Г. А. Дегтярьова
 
№ 46 ДО ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ У КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ Анотація   PDF
Чжан Лун
 
№ 48 ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В ЛІНГВОСАМООСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
О. Л. Шумський
 
№ 47 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ Анотація   PDF
К. А. Юр’єва
 
№ 49 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Ю. С. Бушнєв
 
№ 49 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ КОЛЕДЖУ Анотація   PDF
В. В. Деміденко
 
№ 48 ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ І ВИХОВАТЕЛІВ НА ЗАСАДАХ ПОРІВНЯЛЬНОГО НАРОДОЗНАВСТВА Анотація   PDF
В. М. Гриньова, О. В. Новіков, К. А. Юр’єва
 
№ 48 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ НАСИЛЬНИЦЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ Анотація   PDF
А. В. Танько
 
№ 46 ЗМІСТ І СТРУКТУРА ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF (English)
О. С. Казачінер
 
№ 49 КОМПОНЕНТИ СТРУКТУРИ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Л. В. Лебедик
 
№ 46 МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ Анотація   PDF
К. А. Юр’єва
 
№ 46 НАВЧАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ОСВІТНЬО-РУХОВОЇ МЕТОДИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ Анотація   PDF
О. І. Янкович
 
№ 49 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ФІЛОЛОГІЇ Анотація   PDF
К. С. Тараненко
 
№ 48 ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (60-ті рр. – перша половина 70-х. рр. ХХ століття) Анотація   PDF
Н. В. Султанова
 
№ 47 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСВОЄННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ СЛАЙД-ЛЕКЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ) Анотація   PDF
І. В. Михайленко, О. В. Нестеренко
 
№ 48 ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Анотація   PDF
Є. В. Бондаренко
 
№ 47 ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ВИПРАВНОГО ПРИТУЛКУ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
В. В. Фомін
 
№ 48 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ КИТАЮ У ХХ СТ.: ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ Анотація   PDF
Фань Чженьсюань
 
1 - 25 з 55 результатів 1 2 3 > >>