Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 46 АВТОРСЬКА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ „Я”-ЕКОНОМІЧНОГО У ДІТЕЙ 5-7 РОКІВ Анотація   PDF
Я. В. Курінний
 
№ 46 ВІДОБРАЖЕННЯ АВТОРИТЕТУ ВЧИТЕЛЯ В СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ ГРОМАДЯН РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
С. Ю. Юткало
 
№ 47 ДО ПИТАННЯ ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ ОПЕРАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТА ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Г. А. Дегтярьова
 
№ 46 ДО ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ У КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ Анотація   PDF
Чжан Лун
 
№ 47 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ Анотація   PDF
К. А. Юр’єва
 
№ 46 ЗМІСТ І СТРУКТУРА ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF (English)
О. С. Казачінер
 
№ 46 МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ Анотація   PDF
К. А. Юр’єва
 
№ 46 НАВЧАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ОСВІТНЬО-РУХОВОЇ МЕТОДИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ Анотація   PDF
О. І. Янкович
 
№ 47 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСВОЄННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ СЛАЙД-ЛЕКЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ) Анотація   PDF
І. В. Михайленко, О. В. Нестеренко
 
№ 47 ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ВИПРАВНОГО ПРИТУЛКУ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
В. В. Фомін
 
№ 46 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ АПРОБАЦІЇ ТЕОРЕТИЧНИХ І МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Г. А. Дегтярьова
 
№ 46 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ БЕЛАРУСИ X–XVIII вв. О РОЛИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА Анотація   PDF (Русский)
В. С. Болбас
 
№ 47 ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ІДЕЙ БРИТАНСЬКОГО ДОСВІДУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Т. I. Клочкова, О. М. Кобжев
 
№ 46 ПИТАННЯ ОПІКИ Й ПІКЛУВАННЯ ПРО ДІТЕЙ ТА МОЛОДЬ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (за матеріалами журналу «Тюремний вісник») Анотація   PDF
В. В. Фомін
 
№ 46 ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Анотація   PDF
М. Ф. Войцехівський, С. В. Івашньова
 
№ 47 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА ЗАСАДАХ ЕТНОПЕДАГОГІКИ Анотація   PDF
М. О. Князян
 
№ 46 РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
О. Ю. Ступак
 
№ 47 РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Анотація   PDF
М. В. Стрельніков
 
№ 47 РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Анотація   PDF (English)
Ju. S. Taymasov
 
№ 47 РОЛЬ КОНСТРУКТИВІЗМУ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ Анотація   PDF
С. П. Кушнір
 
№ 47 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ КИТАЙСЬКИХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Чжан Лун
 
№ 47 ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
А. М. Крохмаль
 
№ 46 ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» У ВНЗ Анотація   PDF
Р. М. Зеленський
 
1 - 23 з 23 результатів