Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

 1. Ольга Олександрівна Матвєєва, д-р пед. наук, проф. ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 1. Вернер Блюм, доктор, професор математичної освіти, Університет Касселя, Німеччина
 2. М. Браун, д-р, проф., директор Національного інституту цифрового навчання, Дублінський міський університет, Ірландія
 3. Людмила Гаврилівна Гаврілова, доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна
 4. Валентина Миколаївна Гриньова, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна
 5. Любов Сергіївна Калашник, д-р пед. наук, проф., ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна
 6. Пит Коммерс, Доцент (Університет Твенте, Нідерланди); Департамент СМІ, зв'язку та організації, викладач (Утрехтський університет, Нідерланди); Адъюнкт професор (Університет Восточної Фінляндії); Почесний професор (Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО; Столічний педагогічний університет, Пекін, Китай), Нідерланди
 7. Вадим Едуардович Лунячек, доктор педагогічних наук, професор, ХНЕУ імені Семена Кузнеця, Україна
 8. Н. В. Олефіренко, д-р пед. наук, проф., ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна
 9. Олексій Валентинович Новіков, технічний секретар (тексти іноземними мовами), Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
 10. Е. Пеконен, проф. математичної освіти, Університет Хельсінки, Фінляндія
 11. Т. С. Твердохліб, д-р пед. наук, доц., ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна
 12. О. Фаррел, асоц. проф., Дублінський міський ун-т, Ірландія
 13. Володимир Вікторович Фомін, д-р пед. наук, проф. ХНПУ імені Г.С. Сковороди

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

 1. Катерина Анатоліївна Юр’єва, доктор педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна