Фахові наукові видання ХНПУ імені Г.С. Сковороди


Логотип заголовку сторінки

Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди "Літературознавство"

Рік заснування: 1997

Галузь та проблематика: Літературознавство: російська література, українська література, порівняльне літературознавство, література зарубіжних країн, слов’янських народів, фольклористика, теорія літератури.

Постановою Президії ДАК України № 1-05/5 від 18.11.2009 p. (перереєстрація від 29.12.2014 р., Наказ МОН №1528) збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: філологічні  науки (літературознавство).

ISSN 2312-1068 (Print), ISSN 2312-1076 (Online)

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ № 15545–4017 ПР від 17.07.2009 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index CopernicusGoogle Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE, ERIH PLUS.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: О.А. Андрущенко, доктор філол. наук, проф., перший проректор, проректор з наукової роботи

ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2.

Телефон: 050 856 9639

E-mailscientificmagazine@ukr.net

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ або ТУТ

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Лінгвістичні дослідження

Рік заснування: 1988

Галузь та проблематика: У збірнику публікуються статті, що віддзеркалюють найновіші дослідження в царині мовознавства. Вони охоплюють проблеми теорії мови, прикладної лінгвістики, методики викладання лінгвістичних дисциплін. Тематика і змістова наповненість статей пов’язана із дослідженням української мови в річищі сучасних напрямів мовознавства – лінгвістичної концептології, прагмалінгвістики, функціональної, комунікативної, дискурсивної лінгвістики, текстології.

Постановою Президії ДАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація від 13.07.2015 р., Наказ МОН №747) збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: філологічні науки (мовознавство).

ISSN 2312-0665 (Print), ISSN 2312-7546 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15671-4143 ПР від 21.09.2009 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:  Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, польська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: К.Ю. Голобородько, доктор філол. наук, проф., декан укр. мовно-літературного фак-ту ім. Г. Квітки-Основ’яненка ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2

Телефон: (0572) 68-02-36

E-mail: lingvos@meta.ua

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ або ТУТ

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Русская филология. Вестник ХНПУ имени Г.С. Сковороды

Рік заснування: 1994

Галузь та проблематика: У науково-методичному журналі публікуються матеріали, що стосуються розвитку мовознавства, літературознавства та вузівської методики викладання російської мови та літератури в Україні.

Постановою Президії ВАК № 1-05/4 від 14.10.2009 р. (перереєстрація від 04.07.2013 р., Наказ МОН №893) науково-методичний журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: філологічні науки

ISSN 2312-1572 (Print), ISSN 2313-0482 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15544-4016 Р від 17.07.2009 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: російська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університету імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: І.І. Степанченко, доктор філол. наук, проф., завідувач кафедри слов’янських мов ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, к. 414-В

Телефон: (0572) 68-48-03

E-mail: kaf-slavic-languages@hnpu.edu.ua

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ або ТУТ

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Засоби навчальної та науково-дослідної роботи

Рік заснування: 1996

Галузь та проблематика: Засоби начальної роботи в загальній середній, вищій і післядипломній освіті. Засоби науково-дослідної роботи в галузі педагогічних і психологічних наук.

Постановою Президії ДАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація від 21.12.2015 р. Наказ МОН №1328) збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: педагогічні науки.

ISSN: 2312-1548 (Print), ISSN 2312-8801 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15539-4011ПР від 17.07.2009 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: І.Ф. Прокопенко, доктор пед. наук, проф., акад. НАПН України, ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2.

Телефон: (098) 433-14-47

E-mail: yuryeva.ka@i.ua

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ або ТУТ

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Педагогіка та психологія

Рік заснування: 1996

Галузь та проблематика: Тематика публікацій пов’язана з дидактичними проблемами початкової, середньої та вищої освіти, професійно-педагогічними проблемами, питаннями історії педагогіки та порівняльної педагогіки, питаннями виховання особистості в різних типах навчальних закладів, а також з психологічними проблемами, зокрема роль ресурсного підходу в психологічному супроводі навчально-виховного процесу у вищому педагогічному навчальному закладі.

Постановою Президії ВАК України №1-05/5 від 18.11.2009 р. (перереєстрація від 29.12.2014 р. Наказ МОН №1528) збірник наукових праць внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: педагогічні науки.

ISSN 2312-2471 (Print), ISSN 2313-2361 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15514-4013 ПР від 13.07.2009 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: С.Т. Золотухіна, доктор пед. наук, проф., зав. кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2.

Телефон: (0572) 68-16-78

E-mail: pedpshy.hnpu@gmail.com

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ або ТУТ

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Теорія та методика навчання та виховання

Рік заснування: 1997

Галузь та проблематика: У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та методики навчання і виховання у вищому навчальному закладі й загальноосвітній школі.

Постановою Президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація від 12.05.2015 р. Наказ МОН 528) збірник наукових праць внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: педагогічні науки.

ISSN 2312-0657 (Print), ISSN 2312-8046 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15540-4012 ПР від 13.07.2009 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська

Засновник: Харківський національний педагогічний університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, к. 202.

Телефон: (0572) 68-61-49

E-mail: valeriy.61.sh@gmail.com, annaboyarskahomenko@gmail.com

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ або ТУТ

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Психология"

Рік заснування: 1998

Галузь та проблематика: Психологія розвитку, навчання, виховання; психологія когнітивної, емоційно-вольовій, мотиваційної сфер особистості; психологія груп; психологія різних видів діяльності (навчання, праці, гри) та спілкування; психологія здоров’я; практична психологія; психологія сім’ї; психокорекція та психотерапія.

Постановою Президії ДАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р. (перереєстрація від 29.09.2014 р. Наказ МОН №1081) збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: психологічні науки.

ISSN 2312-1599 (Print), ISSN 2312-9387 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15547-4019 ПР від 13.07.2009 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:  Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: М.А. Кузнєцов, доктор психологічних наук, професор кафедри прак­тичної психології Харківського національного педа­гогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61166 м. Харків, пров. Фанінський, 3, к. 205.

Телефон: (057) 702-66-15

E-mail: kpp.khnpu@gmail.com

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ або ТУТ

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"

Рік заснування: 1997

Галузь та проблематика: Філософія, історія філософії, етика, соціальна філософія, філософія права, філософія освіти, філософська антропологія, філософія культури.

Постановою Президії ВАК України №1-05/4 від 26.05.2010 р. (перереєстрація від 12.05.2015 р. Наказ МОН №528) збірник наукових праць внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: філософські науки.

ISSN 2312-1947 (Print), ISSN 2313-1675 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15546-4018 ПР від 17.07.2009 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: М.Д. Култаєва, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедрою філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, каб. 311-В.

Телефон: (0572) 68-16-78

E-mail: shepitko@hotmail.com

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ або ТУТ

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Право"

Рік заснування: 2001

Галузь та проблематика: У збірнику публікуються наукові статті вчених-правознавців та практичних працівників правоохоронних органів України та ближнього зарубіжжя, аспірантів та докторантів з актуальних проблем теорії та історії держави і права, філософії права, конституційного, цивільного, трудового, адміністративного, кримінального, міжнародного права та цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу, криміналістики та організації боротьби зі злочинністю.

Постановою Президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація від 07.10.2015 р. Наказ МОН №1021) внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: юридичні науки

ISSN 2312-1661 (Print), ISSN 2312-8984 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15679-4142 ПР від 17.09.2009 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: В.О. Процевський, доктор юр. наук, проф. кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права, декан юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 60.

Телефон: (057) 700-35-26

E-mail: spring.lusi@ukr.net

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ або ТУТ

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Історія та географія

Рік заснування: 1996

Галузь та проблематика: На сторінках даного видання знаходить відображення різноманітна тематика з проблем історії України – як соціально-економічної, так і політичної, питання розвитку освіти, науки, культури; широкий спектр наукових проблем із всесвітньої історії, історіографії та джерелознавства.

Постановою Президії ВАК України №01-05/5 від 18.11.2009 р. (перереєстрація від 07.10.2015 р. Наказ МОН №1021) збірник наукових праць внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: історичні науки.

ISSN 2312-1866 (Print), ISSN 2313-2345 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15543-4015 ПР від 17.07.2009 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний редактор: В.Я. Білоцерківський, доктор іст. наук, проф. кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29.

Телефон: (057) 700-48-01

E-mail: trubchaninov83@gmail.com

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ або ТУТ

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ЗДОРОВ’Я, СПОРТ, РЕАБІЛІТАЦІЯ

Рік заснування: 2015 p.

Галузь та проблематика: Специализированное научное издание по проблемам физического воспитания, спорта, формирования здорового образа жизни, реабилитации, рекреации. В журнале представлены статьи по актуальным проблемам физического воспитания и спорта, а также по проблемам формирования, восстановления, укрепления и сохранения здоровья представителей различных групп населения, физической реабилитации и рекреации, лечебной и оздоровительной физической культуры. В нем также отражены средства физической культуры, ее формы и методы, основные принципы здоровьесберегающих технологий и профилактики заболеваний.

Наказом МОН  України №_____ від ______ р. збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: педагогічні науки, фізичне виховання.

ISSN 2520-2685 (Online), ISSN 2520-2677 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22450-12350Р від 01.12.2016 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Index CopernicusPBN (Polska Bibliografia Naukowa)Google Scholar, Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, польська

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Ж.Л. Козіна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, корпус Г

Телефон: +38-066-481-36-66

E-mail: zhanneta.kozina@gmail.com

ПЕРЕХІД НА ВЕБ-САЙТ ВИДАННЯ >>>

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Біологія та валеологія

Рік заснування: 1997

Галузь та проблематика: У збірнику розміщені статті провідних науковців та аспірантів вузів, науково-дослідних та академічних інститутів України з питань біології, екології тварин та рослин, методики контролю стану навколишнього середовища, впливу екологічних факторів на здоров’я людини, ґрунтознавства, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Постановою Президії ВАК України №1-05/5 від 18.11.2009 р. (перереєстрація від 09.03.2016 р. Наказ МОН №241) збірник наукових праць внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: біологічні науки.

ISSN 2312-2218 (Print), ISSN 2313-1713 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15542-4014 ПР від 13.07.2009 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCatOpen Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Л.П. Харченко, доктор біолог. наук, професор, завідувач кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2.

Телефон: (0572) 67-69-92

E-mail: tmarkina2009@yandex.ua

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ або ТУТ

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки

Рік заснування: 2012

Галузь та проблематика: Збірник містить праці пошукачів, кандидатів наук, докторів наук, які відображають широкий спектр актуальних проблем розвитку сучасного суспільства в контексті застосування політологічного підходу. Видання розраховано на студентів, викладачів, науковців і спеціалістів в галузі соціальних та політичних наук, а також, всіх, хто цікавиться питаннями політології.

Наказом МОН  України №1528 від 29.12.2014 р. збірник наукових праць внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: політичні науки.

ISSN 2411-7587 (Print), ISSN 2413-0060 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20081-9881Р від 31.05.2013 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: І.Д. Денисенко, доктор філософ. наук, професор  кафедри політології, соціології і культурології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Адреса редакції: 61166, м. Харків, пров. Фанінський, 3-В, к. 213,

Телефон: (057) 701-04-64

E-mail: polisoc214@gmail.com

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Економіка"

Рік заснування:  2002

Галузь та проблематика: публікація оригінальних і оглядових наукових статей з економічної теорії, економічної історії й історії економічної думки; висвітлення досягнень сучасної економічної теорії; науково-методичне забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців у галузі економічної теорії.

Спеціальність ДАК: економічні науки.

ISSN: 2312-2404 (Print), ISSN 2313-2353 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ № 15672-4144 ПР від 17.09.2009 р.

НЕ Є ФАХОВИМ ВИДАННЯМ з 2016 р.

Електронну версію журналу включено до  Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу:  1 раз на рік.

Мова видання: українська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: І.Ф. Прокопенко, академік НАПН України, доктор пед. наук, проф., ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, к.212

Телефон:  (057) 700-35-16

E-mail: kafedra_et@ukr.net

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ або ТУТ

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація