Редакційний штат

Редактор

  1. Ю. Д. Бойчук, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна