ОСВІТНІЙ ХАБ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ: МЕТА, ФУНКЦІЇ, НАПРЯМИ І ЗМІСТ РОБОТИ

Юрій Бойчук, Володимир Борисов, Людмила Рибалко, Ганна Дідоренко

Анотація


Узагальнено досвід організації і проведення освітнього хабу, метою якого є створення умов для надолуження освітніх втрат під час соціальних викликів (пандемії, війни), підвищення якості освіти та повноцінної самореалізації учасників освітнього процесу. Освітній хаб є поліфункціональним, а головною функцією є розвивальна. Заняття в хабі розкривають внутрішній потенціал учасників освітнього процесу, поглиблюють знання й уміння з різних галузей, формують здатність співпрацювати та надихатися новими ідеями. Визначен о освітній хаб як осередок сприятливого оточення й спілкування, задоволеннявласних потреб, пізнання нового і саморозвитку в нових видах діяльності. Робота здійснюється за декількома напрямами: інклюзивна освіта, Еnglish Speaking Club, STEM-освіта для всіх, підготовка до мовних тестів, підготовка до НМТ–2024, підготовка до сертифікації, післядипломна освіта і менеджмент, правова грамотність для всіх, психологічна допомога, тренінги для вчителів за напрямами НУШ, цифрова грамотність для всіх. Зміст кожного напряму роботи підбирається з урахуванням потреб відвідувачів, вікових особливостей, професійної майстерності викладачів. Так, зміст інклюзивної освіти спрямовано на запобігання мовленнєвим порушенням у дітей, зниження рівня тривожності здобувачів загальної середньої освіти засобами арттерапії в умовах воєнного стану. Акцентовано на проведенні вебінарів, просвітницьких лекцій, семінарів, індивідуальних корекційно-розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами та надання консультативної допомоги їхнім батькам стосовно оптимізації процесів соціалізації та розвитку. Зазначено, що Сковорода-хаб виконує функцію профорієнтації і популяризації професії вчителя нової формації, здатного сприймати нове й транслювати кращі ідеї сучасній молоді. Хаб збирає небайдужих людей до освітніх процесів, зацікавлених у підвищенні якості освіти в Україні.


Ключові слова


освіта; виховання; хаб; психологічна допомога; цифрова грамотність; мовні тести; STEM-освіта; онлайн-навчання; інформаційно-комунікаційні технології; профорієнтація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойчук Ю., Рибалко Л. Розвиток євроінтеграційних процесів у вищій педагогічній освіті: освітні орієнтири // Новий Колегіум. 2023. № 1–2 (110). С. 3–8.

Гриценчук О. Освітні хаби на базі ІКТ як інструмент для вчителів громадянської освіти (досвід Нідерландів, Бельгії та України). https://lib.iitta.gov.ua/720126/1202020-1.pdf

Положення про освітній хаб ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Режим доступу: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol/40_23%20Polozhennia%20pro%20osvitnii%20khab.pdf (Дата звернення: 02.11.2023).
DOI: https://doi.org/10.34142/nc.2024.1.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.