ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»

Олена Благовестова, Олександр Печерцев

Анотація


Pозглянуто вплив воєнних подій на освітній процес в Україні, запровадження дистанційного на- вчання, яке дозволило продовжувати освіту та підготовку здобувачів вищої освіти, зокрема майбутніх архітекторів. Розглянуто термін «дистанційне на- вчання» як індивідуалізований процес набуття знань, умінь та навичок, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі. Перелічено переваги дистанційного навчання, зокрема: гнучкий графік навчання, мож- ливість навчатися в будь-якому місці, покращення взаємодії між учасниками освітнього процесу, доступ до широкого спектру електронних ресурсів та навчальних матеріалів. Виявлено недоліки дистанцій- ного навчання: виконання викладачем потрійної ролі, проблеми, пов’язані з ускладненою ідентифікацією студентів, низька пропускна спроможність електронної мережі, недостатній безпосередній контакт між викладачем та студентом. Перелічено онлайн-платформи, які надають інструменти для організації та проведення занять, спілкування та оцінювання. Розглянуто основні зміни в наданні освітніх послуг в умовах воєнного стану на прикладі викладання дисципліни «Основи комп’ютерного 


Ключові слова


воєнний стан; дистанційне на- вчання; освітній процес; комп’ютерні дисципліни; онлайн-платформи; студенти-архітектори.

Повний текст:

PDF

Посилання


Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» № 466 від 25.04.2013 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.

Інформаційні технології при дистанційному навчанні у закладах вищої освіти у період загроз / А. В. Педорич, В. В. Дрижак, В. М. Пилипенко // «Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Нац. ун-ту «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) Одеса : Видав. дім «Гельветика», 2022. Т. 1. С. 891–895.

Тернавська Т., Журат Ю. Дистанційне навчання у період карантину: переваги та недоліки // Психол.-пед. науки. 2020. № 2. С. 76–81.

Прибилова В. М. Проблеми та переваги дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України // Проблеми сучасної освіти. 2017. (URL): https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/8791

About Zoom Zoom.us. URL: https://explore.zoom.us/en/about/ (дата звернення: 28.06.2023).

Використовуєте Microsoft Teams уперше? // Microsoft Teams. URL: https://support.microsoft.com/uk-UA/teams (дата звернення: 29.06.2023).

Welcome to the Moodle community. Moodle. URL: https://moodle.org/ (дата звернення: 29.06.2023).

Abou t Cl a s s r o o m / / C l a s s r o om he l p . URL : h t t p s ://suppor t .googl e .com/edu/cl a s s r oom/answer/6020279?hl=en&ref_topic=1 0298088&sjid=8375044289660749877-EU (дата звернення: 29.06.2023).

Косаревська Р., Левченко О. Семіотика дизайну, мистецтва і архітектури» та «BIM-технології в проєктуванні дизайн-об’єктів» для спеціальності 022 «Дизайн» в умовах воєнного стану в Київ. нац. ун-ті будівництва і архітектури // Освітній процес в умовах воєнного стану в Укра- їні : матеріали всеукр. наук.-пед. конф. підвищ. кваліфікації, м. Одеса, 3 трав. 13 черв. 2023 р. С. 219–222.

Overview. View, mark up, and print 2D and 3D files // Autodesk.com. URL: https://www.autodesk.com/products/design-review/overview (дата звернення: 29.06.2023).
DOI: https://doi.org/10.34142/nc.2024.1.28

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.