ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Adrian Margolin

Анотація


Розглядається класифікація аудіовізуальних засобів навчання. Аудіовізуальні засоби — це засоби, які поєднують звук і зображення. Автор пропонує дві класифікації аудіовізуальних засобів. Перша класифікація розроблена на основі автентичності, за якою аудіовізуальні засоби поділяються на автентичні, дидактичні та адаптовані. Автентичні аудіовізуальні засоби не створюються з метою використання для освітньо-педагогічної діяльності, однак вони можуть бути використані з цією метою. Це можуть бути фільми, відео, мультфільми, телепередачі тощо. Дидактичні аудіовізуальні засоби — це такі аудіовізуальні засоби, що були спеціально розроблені для освітньо-педагогічної діяльності. Адаптовані аудіовізуальні засоби займають проміжну позицію: вони, як і автентичні, були розроблені не для освітньо-педагогічної діяльності, однак вони буди адаптовані до неї, наприклад, спрощені, скорочені, змінені. Друга класифікація ґрунтується на інтерактивності аудіовізуальних засобів. За цією класифікацією вони поділяються на інтерактивні (онлайн платформи, месенджери), неінтерактивні (фільм в кінотеатрі) та умовно інтерактивні (фільм, відео, які можна ставити на паузу, прискорювати тощо). У статті також досліджуються переваги та недоліки використання аудіовізуальних засобів у різних контекстах і ситуаціях. Наприклад, перевагами аудіовізуальних засобів є покращення навчання завдяки наочності, зменшенню стресу, підвищенню доступності, сприянню самостійній роботі та покращенню запам’ятовування. Серед недоліків аудіовізуальних засобів можна навести семіотичний розрив, який може призвести до негативних наслідків, таких як апатія, низька самооцінка, відірваність від реаль- ності та небажання вести діалог, якщо аудіовізуальні засоби використовуються неналежним чином. У статті пропонуються деякі рекомендації щодо ефективного вибору та використання аудіовізуальних засобів.


Ключові слова


аудіовізуальний; засіб; педагогіка; навчання; класифікація; переваги; недоліки

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bielkova S. L’utilisation des supports audiovisuels dans l’enseignement du FLE. 2021. 47 с.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2001. 196 с.

Florent J. Larousse, dictionnaire de français. Paris: Larousse. 2012. 1910 с.

Hartwell L. M. Visionnement de documents audiovisuels authentiques – Problématiques de contiguï t é e t d’interprétation culturelle. 2010. 16 с.

Rouillé A. La Photographie. Entre document et art contemporain, Gallimard, coll. Folio essais, 2005. 704 с.

Taammourt S. , Bout l e l is D. L’utilisation du support audiovisuel dans le développement de la compétence de la compréhension de l’écrit en classe de FLE. 2022. 61 c.

Сорока Р. Аудіовізуальні засоби навчання на уроках іноземної мови, 2012. 4 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/nc.2024.1.33

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.