КОМПЕТЕНТНОСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ: МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тетяна Петренко

Анотація


Мета статті — розкриття ефективних механізмів та інструментів комунікативного менеджменту для формування компетентностей крос-культурної комунікації учасників освітнього процесу в університеті. Наголошено увагу на тому, що компетентності крос-культурної комунікації здобувачів вищої освіти різних рівнів, викладачів груп забезпечення освітніх програм, стейголдерів та інших зацікавлених в якості вищої освіти осіб мають спільні і відмінні риси. Відмінності обумовлені детермінантами власне самих компетентностей крос-культурної комунікації і функціями, які реалізують учасники освітнього процесу в університеті. Виокремлено організаційний (управлінський), поведінковий (спілкування у формі діалогу і полі- логу, наслідування комунікативних навичок, стилів спілкування) і мовно-комунікативний (знання і системне вдосконалення рівня володіння рідною та іноземними мовами, їх культурної і комунікативної своєрідності)) аспекти формування компетентностей крос-культурної комунікації. Цінним у статті є те, що авторка визначила ефективні механізми та інструменти комунікативного менеджменту для формування компетентностей крос-культурної комунікації учасників освітнього процесу в університеті у контексті формування медіа- грамотності і інформаційно-комунікаційної культури, зокрема у контексті зв’язків з громадськістю (public relations), зв’язків із партнерами (investor relations), зв’язків із представниками медіа, формування і про- сування іміджу, управління репутацією університету. Перспективою подальшого розроблення заявленої теми визначено обґрунтування сутності і шляхів реалізації міждисциплінарного підходу у науковому осмисленні проблеми формування компетентності крос-культурної комунікації учасників освітнього процесу в контексті медіакультурного розвитку і медіаграмотності


Ключові слова


якість; університет; освіта; кому- нікація; компетентність; крос-культурна комунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Sobchenko Т., Vorozhbit-Horbatiuk V. Results of Digital Competence Development for Philology Students within Blended Learning // Educational Challenges. 2022. Vol. 27, Is. 2. P. 185–198.

Бебик В.M. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : монографія. Київ : МАУП, 2005.

Ворожбіт-Горбатюк В. Компетентність педагогічного партнерства як базис якості вищої педагогічної освіти // Молодь і ринок. 2021. №10 (196). С.63–69.

Дудка Т.Ю. Структуротворчий характер крос-культурної компетентності крізь призму професійної підготовки викладачів вищої школи // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. Київ, 2021. С. 26–27.

Комунікативний менеджмент : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти гуманітарного факультету та навчально-наукового інституту дистанційної та заочної освіти / В. Кубко. Одеса : Одеська політехніка, 2021. 92 с.

Пантелеймонова Т. Формування базових професійних компетентностей здобувачів вищої освіти як педагогічна проблема // Новий Колегіум. 2023. №3. С. 83-87. DOI:10.30837/nc.2023.4.83

Петренко Т. Навчальні ситуації крос-культурної комунікації майбутніх бакалаврів у контексті дескрипторів компетентностей для культури демократії // Молодь і ринок. 2023. №3(211). С. 119–123.

Професійний стандарт на групу професій «Викладачі ЗВО». 2022. URL: https://register.nqa .gov.ua/uploads/0/325-610_vikladaci_zakladiv_visoi_osviti.pdf

Професійний стандарт на групу професій «Вчитель ЗЗСО». 2020. URL: https://register.nqa.gov.ua/profstandart/vcitel-pocatkovih-klasiv-zakladu-zagalnoiserednoi-osviti

Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти / МОН України. Київ, 2020. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf

Собченко Т., Ворожбіт-Горбатюк В., Штефан Л. Коучингові технології восвіті: теорія та практика // Педагогічні науки. 2021. № 78. С.11–16.

Солодка А.К. Теоретико-методичні засади крос-культурної взаємодії учасників педагогічного процесу вищих навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07. Київ, 2015. 462 с.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Cковороди. Освітні програми. 2023. URL: http://smc.hnpu.edu.ua/osvitni-prohramy

Щетініна Л., Рудакова С., Кравець О. Сутність крос-культурної компетент- ності: від теорії до практики // Ефективна економіка. 2017. № 4..
DOI: https://doi.org/10.34142/nc.2024.1.61

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.