Інформація про автора

Коваленко, О. О., Україна

 • № 30 - Статті
  ВИМОГИ ДО МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ВИХОВНІ ФУНКЦІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
  Анотація  PDF
 • № 34 - Статті
  СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
  Анотація  PDF
 • № 34 - Статті
  ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ РІВНОСТІ У СФЕРІ ПРАЦІ ЯК МАРКЕРИ ГІДНОЇ (СПРАВЕДЛИВОЇ) ПРАЦІ
  Анотація  PDF
 • № 34 - Статті
  НОВЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ, ЩО ВТІЛЮЮТЬ СВОБОДУ ВОЛІ ПРАЦІВНИКА Й РОБОТОДАВЦЯ ЯК СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
  Анотація  PDF
 • № 35 - Статті
  НОВЕЛИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СВОБОДУ ВОЛІ ПРАЦІВНИКА І РОБОТОДАВЦЯ ПРИ ЗМІНІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАВО НА БЕЗПЕЧНІ І ЗДОРОВІ УМОВИ ПРАЦІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
  Анотація  PDF
 • № 36 - Статті
  ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ГЛОРИФІКАЦІЯ» ЯК ФОРМИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 436-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  Анотація  PDF
 • № 36 - Статті
  КОНЦЕПТ «ПРАВО НА БЕЗПЕЧНІ І ЗДОРОВІ УМОВИ ПРАЦІ» ЯК СКЛАДОВА ГІДНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ В РЕАЛІЯХ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
  Анотація  PDF
 • № 37 - Статті
  ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОСОБНИЦТВА ДЕРЖАВІ-АГРЕСОРУ ЯК ЗЛОЧИНУ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  Анотація  PDF
 • № 37 - Статті
  КОНЦЕПТ «ПРАВО НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ»
  Анотація  PDF
 • № 38 - Статті
  ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 425 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (НЕДБАЛЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ)
  Анотація  PDF (Ukrainian)
 • № 38 - Статті
  НОВЕЛИ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ: АДЕКВАТНІ ВІДПОВІДІ НА НАЯВНІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ПЛОЩИНИ ЧИ КРОКИ, СПРЯМОВАНІ НА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКА?
  Анотація  PDF (Ukrainian)
 • № 39 - Статті
  НЕДБАЛЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ВЧИНЕНЕ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ, ЯК КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 425 КК УКРАЇНИ
  Анотація  PDF
 • № 39 - Статті
  ДО ПИТАННЯ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНОГО ПРАВА ПОЛІЦЕЙСЬКОГО НА ПРАЦЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ, ЩО ПОЛЯГАЄ У ПРАВИЛЬНОМУ РОЗРАХУНКУ СУМИ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ВИМУШЕНИЙ ПРОГУЛ
  Анотація  PDF
 • № 39 - Статті
  ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ОСІБ, ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ, ЯК РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
  Анотація  PDF