Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 30 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Е. В. Магаррамлі
 
№ 34 СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА Анотація   PDF
О. О. Коваленко
 
№ 39 СЛОВО РЕДАКТОРА: ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ПРОЦЕВСЬКИЙ – ЛЮДИНА, ЩО ПЕРЕМОГЛА ДОЛЮ Анотація   PDF
О. O. Коваленко
 
№ 38 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF (Ukrainian)
І. В. Перепічай
 
№ 26 СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ГАРАНТІЙНОЇ ФУНКЦІЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
О. М. Лук’янчиков, Д. О. Новіков
 
№ 35 СПІВВІДНОШEННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ ТА МІЖНАРОДНОГО ЗВИЧАЮ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА Анотація   PDF
І. М. Ковальчук
 
№ 34 СПІВВІДНОШЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
М. Г. Корабель
 
№ 31 СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ», «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ» ТА «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В КАТЕГОРІАЛЬНОМУ АПАРАТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА Анотація   PDF
О. А. Задихайло
 
№ 28 СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ПРАВ НАРОДУ (НАЦІЇ) В КОНТЕКСТІ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА Анотація   PDF
В. І. Горбань
 
№ 29 СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ЛИТОВСЬКИМИ СТАТУТАМИ Анотація   PDF
Ю. В. Шинкарьов
 
№ 28 СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ У РУСЬКІЙ ПРАВДІ Анотація   PDF
Ю. В. Шинкарьов
 
№ 27 СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА Анотація   PDF
А. С. Попій
 
№ 37 СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ В ПРАВОВОМУ РЕЖИМІ ДІЯ СІТІ Анотація   PDF
Ю. О. Саєнко
 
№ 38 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF (Ukrainian)
Т. В. Мусіюк
 
№ 38 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ У ДЕЯКИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ Анотація   PDF (Ukrainian)
С. І. Сприндис, Я. С. Протопопова
 
№ 30 СТРОКИ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ Анотація   PDF
О. В. Гоц-Яковлєва
 
№ 39 СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ З ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЙ ПРАВА НА ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ Анотація   PDF
О. М. Пономаренко
 
№ 30 СУДОВО-ДАКТИЛОСКОПІЧНА ЕКСПЕРТИЗА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ Анотація   PDF
Т. В. Сухомлин, Т. В. Юрчик
 
№ 26 СУТНІСТЬ ПРИНЦИПУ «ЗАБРУДНЮВАЧ ПЛАТИТЬ» ЯК ПРИНЦИПУ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА Анотація   PDF
Р. І. Шабанов
 
№ 27 СУТНІСТЬ ТА ГЕНЕЗА ПРИНЦИПІВ (ЗАСАД) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Анотація   PDF
А. О. Полянський
 
№ 27 СЬОМА ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА ЄС: ЛАНДШАФТИ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧИ ЕЛЕМЕНТ «ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ» Анотація   PDF
О. В. Лозо
 
№ 26 ТАКТИЧНИЙ ПРИЙОМ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ: КРИТЕРІЇ ЙОГО ДОПУСТИМОСТІ Анотація   PDF
О. В. Москаленко
 
№ 38 ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ Анотація   PDF (Ukrainian)
Т. А. Павленко
 
№ 32 ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ВОЛІ ЛЮДИНИ ДО ЗНАХОДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ Анотація   PDF
О. О. Коваленко
 
№ 30 ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК СУЧАСНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ: ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ Анотація   PDF
Г. О. Вайленко
 
201 - 225 з 266 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>