Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 39 НЕДБАЛЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ВЧИНЕНЕ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ, ЯК КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 425 КК УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. О. Коваленко
 
№ 39 НЕДБАЛЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (СТ. 425 КК УКРАЇНИ): ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КВАЛІФІКАЦІЮ Анотація   PDF
А. М. Ященко
 
№ 37 НЕУСТОЙКА ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Анотація   PDF
С. І. Сприндис, Я. С. Протопопова
 
№ 34 НОВЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ, ЩО ВТІЛЮЮТЬ СВОБОДУ ВОЛІ ПРАЦІВНИКА Й РОБОТОДАВЦЯ ЯК СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ Анотація   PDF
О. О. Коваленко
 
№ 38 НОВЕЛИ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ: АДЕКВАТНІ ВІДПОВІДІ НА НАЯВНІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ПЛОЩИНИ ЧИ КРОКИ, СПРЯМОВАНІ НА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКА? Анотація   PDF (Ukrainian)
О. О. Коваленко
 
№ 35 НОВЕЛИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СВОБОДУ ВОЛІ ПРАЦІВНИКА І РОБОТОДАВЦЯ ПРИ ЗМІНІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАВО НА БЕЗПЕЧНІ І ЗДОРОВІ УМОВИ ПРАЦІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ Анотація   PDF
О. О. Коваленко
 
№ 36 ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ КРИМІНАЛЬНУ ПРОТИПРАВНІСТЬ ДІЯННЯ: ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
М. Г. Корабель
 
№ 39 ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА КРИМІНАЛЬНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕНЬ В КОНТЕКСТІ НЕДБАЛОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (СТ. 425 КК ТА СТ. 175-15 КУПАП) Анотація   PDF
М. Г. Корабель
 
№ 27 ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ЯК ЗАСОБУ ПОБУДОВИ ВІДНОСИН МІЖ ПРАЦІВНИКОМ ТА РОБОТОДАВЦЕМ Анотація   PDF
Ю. С. Даниліна
 
№ 39 ОКРЕМІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Т. Г. Головань
 
№ 26 ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. O. Коваленко
 
№ 33 ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРАКТИКОЮ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
О. О. Коваленко
 
№ 28 ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЙОГО ПРИНЦИПІВ У СВІТЛІ ВХОДЖЕННЯ ДО ЄС Анотація   PDF
О. О. Коваленко
 
№ 29 ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНО ЮРИДИЧНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСТАВИ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА П.3 СТ.41 КЗПП УКРАЇНИ Анотація   PDF
Г. О. Вайленко
 
№ 39 ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ Анотація   PDF
А. В. Комзюк
 
№ 28 ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. І. Лисяк
 
№ 34 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. А. Задихайло
 
№ 32 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ Анотація   PDF
О. В. Москаленко
 
№ 28 ОСОБИСТІСТЬ ЗАСУДЖЕНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДБУВАННЯ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ Анотація   PDF
О. М. Кабанов
 
№ 36 ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ Анотація   PDF
С. І. Сприндис, Я. С. Протопопова
 
№ 26 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАВДАТКУ ЯК СПОСІБ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ У ДОГОВОРАХ КУПІВЛІ- ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА Анотація   PDF
С. І. Сприндис
 
№ 26 ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
І. А. Кузнецов
 
№ 29 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ Анотація   PDF
Т. О. Коваль
 
№ 28 ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ У ПОРЯДКУ СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Анотація   PDF
О. В. Циркуненко
 
№ 37 ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ Анотація   PDF
К. О. Соломонова
 
101 - 125 з 266 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>