Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 30 ПРАВОВА ТА ТЕХНІЧНА ПРИРОДА ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ Анотація   PDF
Р. І. Шабанов, О. В. Циркуненко
 
№ 36 ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ГЛОРИФІКАЦІЯ» ЯК ФОРМИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 436-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ю. В. Шинкарьов, О. О. Коваленко
 
№ 35 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВІЙСЬКОВІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
М. С. Журавльов
 
№ 39 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗМІНИ ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ В ПЕРІОД ОГОЛОШЕНОГО ВОЄННОГО СТАНУ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ Анотація   PDF
Р. І. Шабанов
 
№ 30 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, НАРОДУ І НАЦІЙ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. О. Процевський, В. І. Горбань
 
№ 26 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
В. Л. Кесада Татарінова
 
№ 32 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
Р. І. Шабанов, М. Д. Ждан
 
№ 34 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ПРАЦІ ЩОДО МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Анотація   PDF
Т. С. Несміян
 
№ 34 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: РЕАЛІЇ УКРАЇНИ ТА ДОСВІД ЄС Анотація   PDF
Т. А. Павленко
 
№ 27 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СВОБОДИ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ Анотація   PDF
А. О. Поляков
 
№ 37 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ВИКЛИКИ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ Анотація   PDF
П. П. Лиманський
 
№ 28 ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
М. Г. Корабель
 
№ 37 ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ РОЗМЕЖУВАННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ТА НЕПРАВОМІРНИХ УГОД МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація   PDF
О. І. Лисяк
 
№ 35 ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НОРМ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. І. Лисяк
 
№ 33 ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. І. Лисяк
 
№ 36 ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ АСОЦІЙОВАНИМИ ЧЛЕНАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ Анотація   PDF
О. І. Лисяк
 
№ 28 ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМ ДІЙ У ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
В. І. Лозо
 
№ 33 ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ: ПРОБЛЕМИ ПРЕЗУМПЦІЇ СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ Анотація   PDF
О. М. Пономаренко
 
№ 38 ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА, ЯКЕ БУЛО НАБУТО ПОДРУЖЖЯМ ПІД ЧАС ШЛЮБУ ЗА РАХУНОК СПІЛЬНИХ ТА ОСОБИСТИХ КОШТІВ (ЗМІШАНОГО МАЙНА):ПОШУК ЕФЕКТИВНОГО СПОСОБУ ЗАХИСТУ Анотація   PDF (Ukrainian)
О. М. Пономаренко
 
№ 38 ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА, ЯКА НАБУТА У ЗВ’ЯЗКУ З ВНЕСЕННЯМ ВКЛАДУ ЗА РАХУНОК СПІЛЬНОГО МАЙНА ПОДРУЖЖЯ Анотація   PDF (Ukrainian)
О. М. Пономаренко, К. О. Мешкова
 
№ 38 ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ ОСОБАМ ЯК СПЕЦІАЛЬНА ЗАСАДА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ Анотація   Без заголовку
Ю. В. Шинкарьов
 
№ 29 ПРИМУСОВЕ СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ ЗА ДОГОВОРОМ: ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ТА ДОГОВІРНОЇ ПРАКТИКИ Анотація   PDF
О. М. Пономаренко
 
№ 35 ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НОРМ ПРАВА ТА НОРМ МОРАЛІ Анотація   PDF
Л. А. Шевченко
 
№ 32 ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Анотація   PDF
Л. А. Шевченко
 
№ 31 ПРИНЦИП СВОБОДИ ВОЛІ В ПРАВІ: ЩО НЕ ТАК У ДОКТРИНАЛЬНИХ ТЛУМАЧЕННЯХ І ЯКІ ВІД НИХ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ Анотація   PDF
В. О. Процевський, В. І. Горбань
 
151 - 175 з 266 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>