Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 31 ТРУДО-ПРАВОВА ПРИРОДА ВІДНОСИН ЩОДО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ СУДДІ У ВИГЛЯДІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ Анотація   PDF
М. В. Власенко
 
№ 30 УСТАНОВЛЕННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ВЧИНИТИ ПЕВНІ ДІЇ ̶ ЯК ОДИН ІЗ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ Анотація   PDF
С. І. Сприндис
 
№ 33 ФАКТОР ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ЕВОЛЮЦІЇ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ВОЛІ В ПРАВІ Анотація   PDF
О. В. Горбань
 
№ 32 ФОРМИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА Анотація   PDF
Е. В. Магаррамлі
 
№ 28 ФОРФЕЙТИНГ. ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ Анотація   PDF
С. І. Сприндис
 
№ 37 ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ Анотація   PDF
О. Ф. Цуварев
 
№ 38 ХАРАКТЕРИСТИКА «ВОЄННОГО СТАНУ» ЯК КВАЛІФІКУЮЧОЇ ОЗНАКИ, ПЕРЕДБАЧЕНОЇ Ч.4 СТ.425 КК УКРАЇНИ Анотація   PDF (Ukrainian)
М. С. Журавльов
 
№ 39 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ УМОВ ПРАЦІ Анотація   PDF
Ю. І. Панаско
 
№ 39 ЧАС ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ОЗНАКА УХИЛЕННЯ ВІД ПРИЗОВУ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ Анотація   PDF
С. В. Бабанін
 
№ 38 ЧЛЕНИ СІМ’Ї ЯК СУБ’ЄКТИ ПРАВА НА ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Анотація   PDF (Ukrainian)
Х. О. Токаренко
 
№ 38 ШЛЯХИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОСИЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF (Ukrainian)
В. Г. Шапірко
 
№ 26 ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ГАЛУЗЕВИХ ЗАВДАНЬ ТРУДОВОГО ПРАВА ЗАГАЛЬНОПРАВОВІЙ МЕТІ Анотація   PDF
І. В. Симоненко
 
№ 39 ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАБОРОНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ ТА ОДНОГО З ЇЇ ПРОЯВІВ – МОБІНГУ ДО ACQUIS ЄС: ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКА Анотація   PDF
О. В. Олендарьов
 
№ 38 ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 425 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (НЕДБАЛЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ) Анотація   PDF (Ukrainian)
О. О. Коваленко, А. В. Плотнікова
 
№ 30 ЩОДО ВИОКРЕМЛЕННЯ ОЗНАК СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ Анотація   PDF
Ю. В. Шинкарьов
 
№ 29 ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ ЮРИДИЧНОЇ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ ПЕРШИМ РОБОЧИМ МІСЦЕМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
О. О. Коваленко
 
№ 35 ЩОДО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК ОКРЕМИХ НОВЕЛ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ВИНИКНЕННЯ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНО З АКТОМ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. В. Кухар
 
№ 35 ЩОДО МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ Анотація   PDF
Ю. В. Шинкарьов
 
№ 27 ЩОДО МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ВИВЧЕННЯ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
В. О. Процевський
 
№ 38 ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПОЗБАВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЮРИСДИКЦІЙНОГО ІМУНІТЕТУ Анотація   PDF (Ukrainian)
К. О. Соломонова
 
№ 36 ЩОДО НЕПОРУШНОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА ПІД ЧАС РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ Анотація   PDF
К. О. Мешкова
 
№ 36 ЩОДО ОКРЕМИХ МОМЕНТІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОШКОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ Анотація   PDF
О. В. Кухар
 
№ 30 ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. І. Лисяк
 
№ 27 ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація   PDF
О. В. Москаленко
 
№ 28 ЩОДО ОСНОВНИХ НОВЕЛ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ» Анотація   PDF
К. О. Мешкова
 
226 - 250 з 266 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>