Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 34 ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ГАЛУЗІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА Анотація   PDF
О. В. Анпілогов, А. І. Жукова
 
№ 32 ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ З НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ Анотація   PDF
А. О. Нечитайленко, В. А. Нечитайленко
 
№ 36 ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Анотація   PDF
І. М. Компанієць, А. О. Нечитайленко, В. А. Нечитайленко
 
№ 34 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОБЛЕМ ГНУЧКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ Анотація   PDF
Д. О. Новіков, І. В. Григор’єва
 
№ 37 ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ОСОБА З СІМЕЙНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ» ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ СІМЕЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Анотація   PDF
О. М. Пономаренко
 
№ 28 ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. В. Гоц-Яковлєва
 
№ 30 ВИМОГИ ДО МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ВИХОВНІ ФУНКЦІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. О. Коваленко
 
№ 32 ВИМОГИ ЩОДО НЕСУМІСНОСТІ ПОСАДИ СУДДІ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ: ТРУДО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
М. В. Власенко
 
№ 36 ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ПРАЦІ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
Р. І. Шабанов, М. Д. Ждан
 
№ 38 ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ЯК ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ РАДИ ЄВРОПИ: ПРОБЛЕМИ ПРИВЕДЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS ЄС Анотація   PDF (Ukrainian)
О. В. Олендарьов
 
№ 35 ГЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Анотація   PDF
П. П. Лиманський
 
№ 38 ГЕНЕЗА СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА Анотація   PDF (Ukrainian)
О. Ф. Цуварев
 
№ 34 ГЕНЕЗА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ Анотація   PDF
Т. Г. Головань
 
№ 29 ГЕНЕЗИС ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПРАЦЮ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. В. Китайгородська
 
№ 30 ГЕНЕЗИС ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ЗАВДАТКУ Анотація   PDF
В. В. Альошин
 
№ 29 ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕГІЙ ЯК ЗАПОРУКА ВИНИКНЕННЯ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ Анотація   PDF
В. О. Микитюк, С. О. Микитюк
 
№ 31 ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Анотація   PDF
А. В. Танько
 
№ 36 ДЕРЖАВНА ЗРАДА ЧИ КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ? ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
К. Ю. Гончаренко
 
№ 38 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF (Ukrainian)
О. В. Гоц-Яковлєва
 
№ 36 ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІМУНІТЕТУ ЛІКАРІВ ТА ЙОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
Армен Олегі Бегунц
 
№ 33 ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ БЕЗ ЗГОДИ АВТОРА (НА ПРИКЛАДІ СУДОВИХ СПРАВ) Анотація   PDF
О. С. Прийменко
 
№ 33 ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Л. М. Алдохіна
 
№ 38 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ НАЯВНОСТІ РЕАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ПІДСТАВИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Анотація   PDF (Ukrainian)
І. М. Компанієць, А. О. Нечитайленко, В. А. Нечитайленко
 
№ 34 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ Анотація   PDF
І. М. Компанієць, А. О. Нечитайленко
 
№ 30 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РОЗГЛЯД СКАРГ НА ПОСТАНОВИ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ Анотація   PDF
І. М. Компанієць, А. О. Нечитайленко
 
26 - 50 з 266 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>