Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 24 ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СУТНІСТЬ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧИННИКА ДЕМОКРАТІЇ Анотація   PDF
І. Г. Ролінський
 
Том 2, № 2-19 ЕВОЛЮЦІЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Г. М. Нечаєва
 
Том 2, № 21 ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ «ГЛИБИННА ДЕРЖАВА» В ПОЛІТОЛОГІЧНІЙ АНАЛІТИЦІ Анотація   PDF
О. В. Воронянський
 
Том 2, № 12 ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРУКТУРНО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ ТЕОРІЇ РЕВОЛЮЦІЇ ГОЛДСТОУНА Анотація   PDF
О. В. Воронянський
 
Том 1, № 7 ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗМІСТУ СУЧАСНОЇ ГЕОПОЛІТИКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ КУЛЬТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ Анотація   PDF
Л. В. Завгородько
 
Том 1, № 17 ЕЛЕКТРОННЕ ГОЛОСУВАННЯ: МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕЦЕПЦІЇ Анотація   PDF
Ю. А. Данько, Н. Г. Білоцерківська
 
Том 1, № 20 ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ І ГРОМАДЯН: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ Анотація   PDF
М. М. Жезняк
 
Том 2, № 21 ЕПОХА ВОЄННОЇ АСИМЕТРИЧНОСТІ: ОСНОВНІ ГРАВЦІ СУЧАСНОСТІ Анотація   PDF
Г. С. Панасенко
 
Том 2, № 14 ЕТИЧНИЙ ВИМІР ІДЕЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ ЇЇ СУПЕРЕЧЛИВОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
В. Л. Пасісниченко, І. М. Пасісниченко
 
Том 1, № 7 ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЙ ПАРТІЙНОГО БУДІВНИЦТВА Анотація   PDF
С. А. Бабухіна
 
Том 2, № 16 ЗМІЩЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВУ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ: ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ РАКУРС Анотація   PDF
Г. М. Куц, Н. Г. Білоцерківська
 
Том 2, № 9 ЗМК ЯК СУБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У КОНТЕКСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ПОЛЯ ПОЛІТИКИ Анотація   PDF
Ю. С. Прокопчук
 
Том 1, № 15 ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ СУЧАСНОЇ УГОРЩИНИ Анотація   PDF
О. В. Коломієць
 
Том 1, № 20 КІНОФЕСТИВАЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ «М’ЯКОЇ СИЛИ» КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ Анотація   PDF
Р. О. Комар, Є. М. Солових
 
Том 2, № 2-19 КАТЕГОРІАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ» У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. А. Матета
 
Том 2, № 12 КАТЕГОРІЯ "НАЦІОНАЛЬНА ЕЛІТА" В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF
Н. П. Москальова, Л. М. Лінецький
 
Том 2, № 1-18 КЛАНИ ТУРКМЕНІСТАНУ: ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
М. Ю. Онацький
 
Том 2, № 2-19 КЛАНИ ТУРКМЕНІСТАНУ: ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ (продовження) Анотація   PDF
М. Ю. Онацький
 
Том 2, № 2-19 КОНТРОВЕРСІЙНІСТЬ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ НА СУМЩИНІ: ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР Анотація   PDF
Г. М. Куц, В. В. Нестеренко
 
Том 2, № 14 КОНЦЕПТ «МОДА»: ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ РУХІВ) Анотація   PDF
І. Д. Денисенко, Т. П. Савельєва
 
Том 1, № 13 КОНЦЕПТ «ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» У ВІТЧИЗНЯНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Ю. А. Данько
 
Том 2, № 9 КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТОЛОГЕМ СИМВОЛІЧНОГО ІНТЕРАКЦІОНІЗМУ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
І. О. Костиря
 
Том 1, № 13 КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР Анотація   PDF
Т. Г. Андрієвський
 
Том 1, № 20 КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТЬ «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА» І «ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА» У ПОЛІТИКО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Г. М. Куц
 
Том 1, № 17 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
І. О. Поліщук
 
76 - 100 з 285 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>