Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 2, № 9 ГЕНДЕР І ВЛАДА: УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ Анотація   PDF
С. А. Бабухіна
 
Том 1, № 13 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ДЕМОКРАТІЯ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
В. І. Горбань, О. В. Горбань
 
Том 2, № 14 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ Анотація   PDF
О. В. Коломієць
 
Том 2, № 2-19 ГЛОБАЛЬНІ КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ: СПРОБА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ Анотація   PDF
І. О. Радіонова
 
Том 1, № 20 ГЛОБАЛЬНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР: ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ ПОГЛЯД Анотація   PDF
Ю. В. Зайончковський, Л. В. Фірсова
 
Том 1, № 17 ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛІЗОВАНА ФОРМА СУСПІЛЬНИХ РУХІВ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ Анотація   PDF
Т. П. Савельєва, І. І. Пелішенко
 
Том 1, № 17 ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
І. Ю. Свистун
 
Том 2, № 23 ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО & ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ Анотація   Без заголовку
Ю. І. Калюжна
 
Том 1, № 22 ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ У ПРОТИДІЇ ЕПІДЕМІЇ COVID-19: ІНФОРМАЦІЙНО-БЕЗПЕКОВИЙ КОНТЕКСТ Анотація   PDF
Г. И. Куц, І. Д. Денисенко, О. О. Безрук, І. О. Радіонова, Ю. О. Куц
 
Том 2, № 10 ДЕЛІБЕРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ЯК БАЗОВИЙ ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
В. П. Березинський
 
Том 2, № 1-18 ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ Анотація   PDF
І. В. Застава
 
Том 2, № 23 ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
І. В. Застава
 
Том 1, № 7 ДЕРЖАВА І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я Анотація   PDF
Л. О. Іваніщенко
 
Том 1, № 7 ДЕРЖАВА ЯК СУБ'ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ Анотація   PDF
О. Р. Семченко
 
Том 1, № 11 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ Анотація   PDF
Н. П. Гедікова
 
Том 1, № 13 ДЕФІНІЦІЯ ТА СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ» Анотація   PDF
І. О. Поліщук
 
Том 2, № 12 ДЕФЕКТНІ ДЕМОКРАТІЇ ТА КВАЗІДЕМОКРАТІЇ: ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО РОЗМЕЖУВАННЯ Анотація   PDF
О. І. Романюк
 
Том 2, № 9 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ПРОБЛЕМА ІНСТИТУЦІЙНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Т. Ю. Кулішенко
 
Том 2, № 2-19 ДИВЕРГЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО РУХУ (ЕКОЛОГІЧНИЙ РАДИКАЛІЗМ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ТЕРОРИЗМ) КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ Анотація   PDF
Ю. І. Калюжна
 
Том 2, № 16 ДИСФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СУЧАСНИХ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ ЯК ФОРМ ПОЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА Анотація   PDF
Н. А. Вінникова
 
Том 2, № 1-18 ДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ І МІЖНАРОДНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ «ЕКОЛОГІЧНИХ ВІЙН» ХХІ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Ю. І. Калюжна
 
Том 2, № 12 ДО ПИТАННЯ "ДЕФІЦИТУ ДЕМОКРАТІЇ" В ЄВРОПІ: ПРАКТИКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПАРТИСИПАЦІЇ І ПОЛІТИЧНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ В ЄС Анотація   PDF
Н. А. Вінникова
 
Том 2, № 21 ДОБРОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ВІД АЛЬТРУЇСТИЧНОЇ ДО ЕГОЇСТИЧНОЇ ДІЇ Анотація   PDF
О. О. Стрельнікова, Н. О. Єсіна
 
Том 1, № 26 ДОСВІД МОДЕРНІЗАЦІЇ КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF (Ukrainian)
Г. С. Панасенко
 
Том 1, № 11 ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Ю. А. Данько
 
51 - 75 з 285 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>