Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 20 АРМІЯ & СУСПІЛЬСТВО: ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
Ю. О. Тяпкіна
 
Том 1, № 17 АРМІЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ: ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
І. Д. Денисенко, Ю. О. Тяпкіна
 
Том 2, № 16 АРМІЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ: ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР Анотація   PDF
Ю. О. Тяпкіна
 
Том 1, № 13 АРХЕТИП СЕРЦЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИКО-МЕНТАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
Г. М. Куц
 
Том 2, № 8 АСИМЕТРИЧНІСТЬ ОБМІНУ РЕСУРСАМИ ЯК ФАКТОР ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
Т. Ю. Кулішенко
 
Том 1, № 11 АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Є. О. Отдєлєнцев
 
Том 2, № 8 АСТРОТУРФІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІРТУАЛЬНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПРОПАГАНДИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ Анотація   PDF
Ю. А. Данько
 
Том 2, № 8 БАЗОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ СУСПІЛЬСТВАХ Анотація   PDF
І. В. Головко
 
Том 2, № 12 БАЗОВІ ФОРМИ ІСНУВАННЯ ТА ПРОЯВУ КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ ТА ВІДНОСИН: ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ Анотація   PDF
В. О. Пелішенко, І. І. Пелішенко
 
Том 1, № 24 БЕЗУМОВНИЙ БАЗОВИЙ ДОХІД ЯК ПАРАДИГМА РАДИКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ Анотація   PDF
Ю. І. Калюжна
 
Том 2, № 16 ВІДКРИТІСТЬ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ Анотація   PDF
К. Г. Яцура
 
Том 2, № 12 ВІДКРИТА ОСВІТА ЯК ВЕКТОР ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ ПОСТРАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
К. Г. Яцура
 
Том 2, № 8 ВІЙНИ ХХІ СТОРІЧЧЯ: У ПОШУКАХ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
І. Д. Денисенко
 
Том 1, № 26 ВЕКТОРИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF (Ukrainian)
О. В. Воронянський, Н. І. Моісеєва
 
Том 1, № 13 ВЗАЄМОЗВЯЗОК ДОБРОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: АКТОРНО-МЕРЕЖЕВИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
О. О. Стрельнікова
 
Том 2, № 23 ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЛАДИ В ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: СИСТЕМНИЙ КОНТЕКСТ Анотація   PDF
Д. В. Остороверхов-Новицький
 
Том 2, № 9 ВИБОРЧА АДМІНІСТРАЦІЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Г. В. Магда
 
Том 1, № 7 ВОЛОНТЕРСТВО АТО ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТИТУТ: СУТНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ Анотація   PDF
Л. О. Жужа
 
Том 1, № 24 ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА УМОВИ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВІЙСЬКОВОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Анотація   PDF
О. О. Стрельнікова, Н. О. Єсіна
 
Том 1, № 20 ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я СУСПІЛЬСТВА: ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР Анотація   PDF
Н. М. Волвенко
 
Том 1, № 17 ВПЛИВ ЛОБІЗМУ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ США Анотація   PDF
А. В. Горбачов
 
Том 1, № 26 ВПЛИВ ПАНДЕМІЙ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СУСПІЛЬСТВА ТА СПЕЦИФІКА ЇХНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО СУПРОВОДУ: ВІД ІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ Анотація   PDF (Ukrainian)
Є. Солових, В. Солових, А. Паїк
 
Том 2, № 2-19 ВПЛИВ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ Анотація   PDF
П. І. Коновальчук
 
Том 1, № 15 ВПЛИВ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО РИНКУ ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
А. В. Горбачов
 
Том 2, № 12 ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ТИП ГІБРИДНОГО КОНФЛІКТУ Анотація   PDF
Т. Г. Андрієвський
 
26 - 50 з 285 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>