Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 26 ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ВІЙНИ У ЗАХІДНІЙ ПОЛІТИКО- ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ: ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЩОДО СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF (Ukrainian)
І. Д. Денисенко
 
Том 1, № 11 ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ВІЙНИ У СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СПАДЩИНІ ТОМАСА ГОББСА Анотація   PDF
І. Д. Денисенко
 
Том 1, № 24 ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ВОЛОНТЕРСТВА У ВІТЧИЗНЯНОМУ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
І. Д. Денисенко, Ю. Ю. Дьомкіна
 
Том 2, № 8 ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ КОРУПЦІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ СПАДЩИНІ МАКСА ВЕБЕРА Анотація   PDF
В. О. Пелішенко
 
Том 2, № 10 ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ВІТЧИЗННОГО ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
А. А. Руденко
 
Том 1, № 26 ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ПРОПАГАНДИ У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНО- ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ЗА НОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF (Ukrainian)
Н. Б. Анікіна
 
Том 2, № 25 ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ТЕРОРИЗМУ У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF (Ukrainian)
І. Д. Денисенко, С. О. Пшеничний
 
Том 1, № 11 ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ У НАУКОВОМУ ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
І. О. Поліщук
 
Том 2, № 23 ПРОТЕСТНА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА: СПРОБА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ Анотація   PDF
Т. П. Савельєва, С. А. Бабухіна
 
Том 2, № 10 ПРОФЕСІЙНИЙ САБОТАЖ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ: ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ Анотація   PDF
Г. Ю. Євтухова
 
Том 2, № 25 РЕВІЗІЯ МЕРИТОКРАТІЇ: У ПОШУКАХ ВІДПОВІДІ НА ЗРОСТАННЯ ПОПУЛІЗМУ Анотація   PDF (Ukrainian)
І. О. Радіонова
 
Том 2, № 9 РЕЛІГІЙНІСТЬ ТА ОСОБИСТИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ВИБІР: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА МОЖЛИВІ РИЗИКИ Анотація   PDF
В В. Носенко
 
Том 2, № 8 РЕФЛЕКСІЇ КОНЦЕПТУ «ВІДЧУЖЕННЯ» У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
О. С. Гончарова
 
Том 1, № 20 РИЗИК ЯК ПРОВІДНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
І. І. Пелішенко
 
Том 1, № 22 РОЗВИТОК ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН МІЖ США ТА РЕСПУБЛІКОЮ КОРЕЯ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХХ – ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХІ СТ. Анотація   PDF
М. Ю. Онацький, Г. С. Панасенко
 
Том 2, № 14 РОЗВИТОК МОВНИХ КОНФЛІКТІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Анотація   PDF
Г. С. Панасенко
 
Том 2, № 2-19 РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗРОБЦІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ЗА НОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
І. Д. Денисенко, І. Ю. Свистун
 
Том 1, № 22 РОЛЬ ЗМК У ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ Анотація   PDF
Ю. С. Дібікова
 
Том 2, № 10 РОЛЬ КОНЦЕПТУ «РОЗУМІННЯ» У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Анотація   PDF
М. Ю. Куц
 
Том 1, № 22 РОЛЬ ТВОРЧИХ УМІНЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Н. О. Єсіна, О. О. Стрельнікова
 
Том 1, № 26 РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА ЯК ВИКЛИК СУЧАСНИМ ДЕМОКРАТІЯМ В УМОВАХ КРИЗИ СВІТОВОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF (Ukrainian)
О. О. Безрук
 
Том 2, № 14 САБОТАЖ & ЕЛЕКТОРАЛЬНІ ПРОЦЕСИ Анотація   PDF
Г. Ю. Євтухова
 
Том 2, № 14 СВОБОДА В СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙЇСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ Анотація   PDF
О. М. Роговський
 
Том 1, № 15 СИМВОЛІЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: МОДЕЛІ, УЧАСНИКИ, ЗАГРОЗИ Анотація   PDF
І. В. Мацишина
 
Том 2, № 16 СИНДРОМ АВТОРИТАРИЗМУ В РОСІЙСЬКІЙ МАСОВІЙ ПОЛІТИЧНІЙ СВІДОМОСТІ Анотація   PDF
Н. І. Моісеєва, О. В. Садовніченко
 
201 - 225 з 285 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>