Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 2, № 1-18 КОНЦЕПЦІЯ ВІЙНИ ТА МИРУ РЕЙМОНА АРОНА: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕВРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
І. Д. Денисенко, Ю. О. Тяпкіна
 
Том 2, № 14 КОНЦЕПЦІЯ НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В ЛІБЕРАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ XVIII-ХІХ СТОЛІТЬ Анотація   PDF
С. Є. Євсєєв, І. В. Тодріна
 
Том 1, № 17 КРИЗА ІНСТИТУТУ ДЕМОКРАТІЇ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ РАКУРС Анотація   PDF
Т. Г. Андрієвський
 
Том 2, № 10 КУЛЬТУРНИЙ СМИСЛ СИМВОЛІЧНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ ГЕОГРАФІЧНОГО ЗНАННЯ: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Л. В. Завгородько
 
Том 1, № 22 ЛАТЕНТНИЙ ЕЙДЖИЗМ В ПОЛІТИЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ УРЯДІВ Анотація   PDF
С. А. Бабухіна, Т. П. Савельєва
 
Том 2, № 10 ЛЕГІТИМАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ Анотація   PDF
Ю. І. Калюжна
 
Том 2, № 8 ЛЕГІТИМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ: ЦІННІСНО-НОРМАТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ Анотація   PDF
Ю. І. Калюжна
 
Том 2, № 16 ЛЮБОВ, ЯКА РУХАЄ КОРДОНИ: ДІАСПОРАЛЬНА ПОЛІТИКА ТУРЕЧЧИНИ Анотація   PDF
C. В. Коч
 
Том 1, № 11 ЛЮСТРАЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ Анотація   PDF
О. В. Стогова
 
Том 1, № 26 МІЖДЕРЖАВНІ ВІЙСЬКОВІ КОНФЛІКТИ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР Анотація   PDF (Ukrainian)
О. В. Старіков
 
Том 2, № 21 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНОПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ДО ВИЗНА Анотація   PDF
І. Д. Денисенко
 
Том 1, № 17 МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
К. В. Захаренко
 
Том 2, № 9 МІСТО У ДОБУ КРЕАТИВНОСТІ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ПОЛІТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
І. О. Радіонова
 
Том 1, № 7 МЕДІА-ДИСКУРС У СУСПІЛЬСТВІ РИЗИКУ (УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ) Анотація   PDF
Т. Т. Власенко
 
Том 2, № 8 МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Л. О. Іваніщенко
 
Том 2, № 12 МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ: СТРАТЕГІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
І. Д. Денисенко
 
Том 2, № 14 МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF
Ю. В. Зайончковський, О. М. Осіпов
 
Том 1, № 13 МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ І ГРОМАДИ Анотація   PDF
Т. С. Майко
 
Том 2, № 9 МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРАКТИК У ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНОМУ ВИМІРІ Анотація   PDF
І. В. Головко
 
Том 2, № 21 МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ КРИЗИ 2020 Анотація   PDF
І. П. Шепеленко, О. Г. Шепеленко
 
Том 2, № 14 МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. О. Безрук
 
Том 1, № 15 МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІТИЧНОГО КЛАСУ ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. О. Безрук
 
Том 1, № 17 МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА РИЗИКУ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. О. Безрук
 
Том 2, № 16 МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА: БІОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. О. Безрук
 
Том 2, № 1-18 МОБІЛЬНІСТЬ І ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТА СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. О. Безрук
 
101 - 125 з 285 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>