Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 13 ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ В АВТОКРАТИЧНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ РЕЖИМІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИОКРЕМЛЕННЯ ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ Анотація   PDF
В. М. Кольцов
 
Том 1, № 7 ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ПОЛІТИЧНА ПРАКТИКА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ТА ВПЛИВИ Анотація   PDF
Н. Г. Ревенко
 
Том 2, № 14 ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ЯК ФАКТОР ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Н. Г. Білоцерківська
 
Том 1, № 13 ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. О. Безрук
 
Том 1, № 15 ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЄДИНОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF
Є. О. Отдєлєнцев
 
Том 1, № 11 ПОЛІТИЧНЕ МАНІПУЛЮВАННЯ VS СВОБОДА СЛОВА: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ У ДЕМОКРАТИЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ Анотація   PDF
І. В. Головко
 
Том 2, № 16 ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС У ВІТЧИЗНЯНОМУ ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ: ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ЙОГО ПОДАЛЬШОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Анотація   PDF
А. І. Воронкова
 
Том 2, № 9 ПОЛІТОГЕНЕЗНА ФУНКЦІЯ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР КОНСТРУЮВАННЯ НОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
Н. Г. Білоцерківська, Л. В. Півненко
 
Том 1, № 13 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Н. О. Єсіна
 
Том 2, № 14 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОРУ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ВОЛОНТЕРА Анотація   PDF
Н. О. Єсіна, О. О. Стрельнікова
 
Том 1, № 17 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ Анотація   PDF
О. О. Стрельнікова, Н. О. Єсіна
 
Том 2, № 14 ПОПУЛІЗМ, ЯК ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ Анотація   PDF
Ю. І. Калюжна
 
Том 2, № 2-19 ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ: ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИЙ РАКУРС Анотація   PDF
Б. Ю. Куц
 
Том 2, № 16 ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Т. С. Гжибовська
 
Том 2, № 25 ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ Анотація   PDF (Ukrainian)
Н. Г. Білоцерківська, Л. В. Півненко
 
Том 1, № 11 ПРЕЗИДЕНТСЬКО-ПАРЛАМЕНТСЬКА ЧИ ПАРЛАМЕНТСЬКО-ПРЕЗИДЕНТСЬКА? (ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ) Анотація   PDF
О. І. Романюк
 
Том 2, № 14 ПРЕМІЯ ПАМ’ЯТІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ ПРОТИ ТЕОРІЇ ЛІБЕРАЛІЗМУ Анотація   PDF
О. В. Воронянський
 
Том 2, № 1-18 ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
О. О. Поліщук
 
Том 1, № 20 ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ В НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ СУЧАСНОСТІ Анотація   PDF
О. І. Кошкіна, Н. І. Моісеєва
 
Том 2, № 14 ПРОБЛЕМАТИКА ІКОНІЧНОГО ЗНАКУ: ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР Анотація   PDF
І. В. Мацишина
 
Том 1, № 20 ПРОБЛЕМАТИКА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF
І. В. Застава
 
Том 2, № 1-18 ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
О. В. Воронянський
 
Том 2, № 23 ПРОБЛЕМНІСТЬ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЛІКВІДАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ Анотація   PDF
Г. М. Куц, Ю. О. Куц
 
Том 2, № 23 ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ АРМІЇ У КОНТЕКСТІ КЛАСИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ВІЙНИ ТА МИРУ Анотація   PDF
Ю. О. Тяпкіна, І. Д. Денисенко
 
Том 1, № 15 ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ АРМІЇ У КОНТЕКСТІ ТЕОРЕТИЧНОЇ СПАДЩИНИ Ч. МІЛЛСА Анотація   PDF
Ю. О. Тяпкіна
 
176 - 200 з 285 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>