Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 53 ПРОБЛЕМЫ ГРУЗИНСКО-АБХАЗСКИХ ОТНОШЕНИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ Анотація   PDF
Т. Ахалмосулишвили
 
№ 49 ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ РЕСПУБЛІКИ ІНДОНЕЗІЯ: ПЕРШІ МІСЯЦІ ІСНУВАННЯ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
А. Р. Галушка-Адайкін
 
№ 51 РАДЯНСЬКА «ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ» ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ (1920-1921 РР.) Анотація   PDF
Д. В. Підлісний
 
№ 58 РАДЯНСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ НА ПОЧАТКУ 1920-х рр.: ВІД МІЛІТАРИЗАЦІЇ ДО ВИРОБНИЧИХ АРТІЛЕЙ Анотація   PDF
Н. О. Бондар, О. І. Кошкіна
 
№ 54 РАДЯНСЬКИЙ СПАДОК В КУЛЬТУРІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ 1980-х – 1992 рр. Анотація   PDF
Г. В. Скрипчук
 
№ 53 РАЗВИТИЕ АГРОЭКОЛОГИИ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ЗЕМСКИЙ ПЕРИОД Анотація   PDF
Н. В. Скібінська
 
№ 54 РЕКЛАМА БАНКІВСЬКИХ, КРЕДИТНИХ І СТРАХОВИХ УСТАНОВ НА СТОРІНКАХ «ХАРЬКОВСКОГО КАЛЕНДАРЯ» (1869–1917 рр.) Анотація   PDF
О. М. Янкул
 
№ 56 РЕЛІГІЙНІ ГРОМАДИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ХАРКОВА В УМОВАХ КОМПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЦЕРКВИ 1920-х – 1930-х РОКІВ Анотація   PDF
О. С. Гончарова
 
№ 53 РЕЛІГІЙНІ УЯВЛЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ АВТОРІВ XV СТОЛІТТЯ ПРО ПІВНІЧНУ РУСЬ Анотація   PDF
Ю. В. Лущай
 
№ 50 РЕФОРМА ВЧК-ГПУ В УСРР 1922 Р. Анотація   PDF
В. П. Скрипчук
 
№ 57 РЕФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Г. В. Скрипчук
 
№ 50 РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ДОСВІД РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ (1917–1921 РР.) Анотація   PDF
Д. В. Підлісний
 
№ 53 РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ: В. Д. КОЗЛІТІН. КРАЇНИ ЄВРОПИ І ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ В 1944−1974 РР. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 740 С. Анотація   PDF
О. О. Чувпило, Л. О. Чувпило
 
№ 54 РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАНДИДАТА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА ТРУБЧАНІНОВА МИКОЛИ АНАТОЛІЙОВИЧА «РОЗВИТОК ПІДСОБНИХ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ І ПРОМИСЛІВ У СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ В ЕПОХУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН КІНЦЯ ХVIIІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.» -ХАРКІВ , КОЛЕГІУМ, 2016.-458С. Анотація   PDF
В. В. Малай
 
№ 55 РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАНДИДАТА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА ТРУБЧАНІНОВА МИКОЛИ АНАТОЛЬОВИЧА «РОЗВИТОК ПІДСОБНИХ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ І ПРОМИСЛІВ У СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ В ЕПОХУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН КІНЦЯ ХVIIІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.» Анотація   PDF
М. М. Олійник
 
№ 49 РОБІТНИЧИЙ ЖІНОЧИЙ РУХ ЯК «ПОЗАШЛЮБНА ДИТИНА» ЛІБЕРАЛЬНОГО ФЕМІНІЗМУ Анотація   PDF
М. С. Вороніна
 
№ 54 РОБОТА БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ВЛАДИ ПО БОРОТЬБІ З ЕПІДЕМІЄЮ ТИФУ У ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (ПЕРША ПОЛОВИНА 1919 Р.) Анотація   PDF
І. Логовський
 
№ 49 РОБОТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ЗЕМСЬКИХ ОРГАНІВ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ЕПІДЕМІЙ ХОЛЕРИ (ПОЧАТОК ХХ СТ.) Анотація   PDF
І. М. Логовський
 
№ 55 РОГАНЬ У XVIII–XIX ст. Анотація   PDF
Л. І. Бадєєва
 
№ 55 РОЗВИТОК БОНДАРСТВА В СИСТЕМІ ПІДСОБНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ПРОМИСЛІВ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ У ХVIIІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
М. А. Трубчанінов
 
№ 57 РОЗВИТОК БОНДАРСТВА У СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ РОСІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК МОДЕРНІЗАЦІЇ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА КРАІНИ КІНЦЯ ХVIIІ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
М. А. Трубчанінов
 
№ 52 РОЗВИТОК БУДІВНИЦТВА ГУЖОВИХ ДОРІГ У НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF
М. В. Андрієнко
 
№ 51 РОЗВИТОК В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЗЕМСЬКОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПРОПАГАНДИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Н. В. Путря
 
№ 52 РОЗВИТОК В УКРАЇНІ МАЛИХ ПРИВАТНИХ ШОВКООБРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ У XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF (English)
М. П. Маслов
 
№ 49 РОЗВИТОК В УКРАЇНІ МАЛОГО ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
І. М. Вановська
 
201 - 225 з 294 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>