Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 49 ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ЖІНОЧОЇ СЕКЦІЇ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
І. П. Ткачук
 
№ 50 ДІЯЛЬНІСТЬ Л. М. СЛАВІНА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
Д. В. Черкаська
 
№ 53 ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТІВ КИЇВСЬКИХ І ГАЛИЦЬКИХ З РОЗБУДОВИ МОНАСТИРСЬКИХ БІБЛІОТЕК КИЄВА У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
І. А. Іванюк
 
№ 49 ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ-АРХІВУ ПЕРЕХОДОВОЇ ДОБИ ЯК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ОСЕРЕДКУ ОКУПОВАНОГО КИЄВА В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Анотація   PDF
О. О. Салата
 
№ 58 ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІГИ 1893-1914 рр. У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ: ДО ПИТАНЬ ПРО ВИТОКИ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛ-ДЕМОКРАТІЇ Анотація   PDF
В. І. Єрьомін
 
№ 53 ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ХАРКІВЩИНИ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ В ПЕРІОД НЕПУ (1921 – 1929 РР.) Анотація   PDF
В. П. Скрипчук
 
№ 54 ДІЯЛЬНІСТЬ СТЕФАНА СТАМБОЛОВА У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ БОЛГАРІЇ (1903–1908 рр.) Анотація   PDF
Д. В. Миколенко
 
№ 49 ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КАПЕЛИ КОБЗАРІВ ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА (1925–1930 РР.) Анотація   PDF
В. Б. Приходько
 
№ 50 ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ЗЕМСТВА У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА РЕМОНТУ СУХОПУТНИХ ШЛЯХІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF
М. В. Андрієнко
 
№ 50 ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО КУПЕЦТВА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XІX СТ. Анотація   PDF
В. С. Рубан
 
№ 49 ДІЯЛЬНІСТЬ Я.П. РЯППО В ДЕРЖАВНОМУ АПАРАТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УСРР У 1920-ТІ РОКИ Анотація   PDF
О. С. Пилипенко
 
№ 50 ДЕМОКРАТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ НА ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Т. В. Мелещенко
 
№ 58 ДЕПОРТАЦІЯ БОЙКІВ НА ДОНБАС 1951 р.: ПРОБЛЕМИ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ОЧИМА СВІДКІВ Анотація   PDF
Н. Л. Стешенко, А. В. Бородай, К. С. Чоста
 
№ 57 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛТАВСЬКОГО ЗЕМСЬКОГО МУЗЕЮ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Т. Ю. Місостов
 
№ 49 ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Т. Ю. Місостов
 
№ 50 ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЄЗУЇТСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА В ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ КІНЦЯ 1830-Х – ПОЧАТКУ 1850-Х РР. Анотація   PDF
С. О. Сєряков
 
№ 54 ДЖУДІТ ХЕРРІН. НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ ВПЛИВ. ЖІНКИ ТА ІМПЕРІЯ У ВІЗАНТІЇ Анотація   PDF (English)
Varina Voronina
 
№ 57 ДИТЯЧІ СПОГАДИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ПРИ ВИВЧЕННІ ПОДІЙ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ХАРКІВЩИНІ Анотація   PDF
С. С. Романова, А. О. Романов
 
№ 55 ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ У 20-30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Л. В. Олянич
 
№ 52 ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬВ УКРАЇНІ 20-30-Х PP. ХХ СТОЛІТТЯ: ПРИЧИНИ СОЦІАЛЬНОЇ АНОМАЛІЇ ТА ФОРМИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ Анотація   PDF
Л. В. Олянич
 
№ 58 ДО ПИТАННЯ ІНІЦІАТИВИ ТА ВНЕСКУ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЮ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИХ ЗАХОДІВ НА ХАРКІВЩИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
Т. Ю. Місостов
 
№ 49 ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ СВІТОГЛЯДУ В. І. ВЕРЕТЕННИКОВА Анотація   PDF
О. М. Богдашина, О. О. Маслівець
 
№ 52 ДОМАШНІ ПРОМИСЛИ ТА РЕМЕСЛА УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЦТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
І. М. Вановська
 
№ 57 ДОМАШНІ УЧИТЕЛЬКИ ДУХОВНОГО СТАНУ Анотація   PDF
Г. Г. Яковенко
 
№ 49 ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ОПОРУ У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. В. Дьякова
 
76 - 100 з 294 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>