Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 51 ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ ДЛЯ РАДЯНСЬКОГО СЕЛА НАПРИКІНЦІ 1920-Х – ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ Анотація   PDF
Б. Г. Москальов, Н. П. Москальова
 
№ 55 ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ З ІСТОРІЇ В АСПІРАНТУРІ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНИ (30–70-ті рр. ХХ ст.) Анотація   PDF
В. С. Бугрій
 
№ 49 ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ (1920-ТІ РР.) Анотація   PDF
І. В. Чернікова
 
№ 55 ПАРИЗЬКА МИРНА КОНФЕРЕНЦІЯ І СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ Анотація   PDF
Ю. Д. Древаль, Л. М. Лінецький
 
№ 49 ПАРТІЯ В СИСТЕМІ ПОГЛЯДІВ АНТОНІО ГРАМШІ Анотація   PDF
Г. Кудрявцева
 
№ 58 ПЕРЕДУМОВИ ПРОВЕДЕННЯ СУДУ НАД НАЦИСТСЬКИМИ ВОЄННИМИ ЗЛОЧИНЦЯМИ У М. ХАРКІВ (15-18 ГРУДНЯ 1943 РОКУ) Анотація   PDF
В. М. Яковлєв
 
№ 58 ПОВОЄННЕ ДИТИНСТВО У СХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ: МЕДИКО-САНІТАРНИЙ ВИМІР Анотація   PDF
О. О. Титаренко
 
№ 57 ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ УРСР ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ: АКЦЕНТИ ТА ВІЗІЇ Анотація   PDF
В. В. Попович
 
№ 49 ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ВЛАДИ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ЧЕХІВ ТА СЛОВАКІВ У ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Анотація   PDF
О. Є. Дмитрієва
 
№ 53 ПОЛКОВІ БІБЛІОТЕКИ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
О. Л. Іванюк
 
№ 50 ПОЛТАВСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ ЯК ОСЕРЕДОК ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ Анотація   PDF
Т. Ю. Місостов
 
№ 57 ПОЛЬСЬКІ ЖІНКИ В ДІЯЛЬНОСТІ «ТРЕТЬОГО СЕКТОРУ» Анотація   PDF
А. В. Беззубенко
 
№ 50 ПОШУКИ НОВИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ЗМІСТУ ТА КРИТЕРІЇВ ДЕРЖАВНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Г. В. Скрипчук
 
№ 49 ПРАВЛІННЯ ДЖУЧИДСЬКОГО ХАНА ДЕРВІША (1416–1419 РР.) ЗА ДАНИМИ ПИСЬМОВИХ ДЖЕРЕЛ ТА НУМІЗМАТИКИ Анотація   PDF
Ю. В. Зайончковський
 
№ 49 ПРАВОВІ ТА ФІНАНСОВІ ЗАСАДИ ЗЕМСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ БАХМУТСЬКОГО ПОВІТУ (1866-1916 РР.) Анотація   PDF
C. Й. Татаринов, С. А. Федотов
 
№ 49 ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ (1992-2012 РР.) Анотація   PDF
Т. Л. Жихарєва
 
№ 51 ПРИВАТНІ СЕРЕДНІ ТА ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ В КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF
Т. А. Литвиненко
 
№ 54 ПРИВАТНА ІНІЦІАТИВА У РОЗВИТКУ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОГО РУХУ НА ХАРКІВЩИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
Т. Ю. Місостов
 
№ 57 ПРИВАТНЕ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ ІВАНІВСЬКОЇ ВІТКИ РОДУ КОВАЛЕВСЬКИХ У КІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХІХ ст. Анотація   PDF
Ю. О. Кас’яненко
 
№ 53 ПРИМУСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ОКУПОВАНОЇ ХАРКІВЩИНИ ДО НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ Анотація   PDF
Ю. Ф. Скрипниченко
 
№ 49 ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ЗЕМСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Н. В. Путря
 
№ 51 ПРО ТИПОЛОГІЮ ХРИСТИЯНСЬКИХ ХРАМІВ ПЕРШИХ СТОЛІТЬ Анотація   PDF
М. В. Фомін
 
№ 49 ПРОБЛЕМИ ВИСВІТЛЕННЯ ІСТОРІЇ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1888-1923) В ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація   PDF
Ю. А. Конюшенко
 
№ 50 ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ У ПРАЦЯХ ІСТОРИКІВ ХАРКІВСЬКОГО І НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТІВ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Т. С. Китиченко
 
№ 57 ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ БІКУЛЬТУРАЛІЗМУ УКРАЇНЦІВ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ЕТНІЧНОГО ПОРУБІЖЖЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Т. В. Арзуманова
 
176 - 200 з 294 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>