Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 57 МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В. П. БУЗЕСКУЛА Анотація   PDF
О. М. Богдашина
 
№ 49 МЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КУПЕЦТВА У СПРАВІ ВІДНОВЛЕННЯ ЦЕРКОВ ХАРКОВА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Анотація   PDF
В. С. Рубан
 
№ 51 МЛИНАРСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛЯНСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF
Н. А. Лемешева
 
№ 49 МОБІЛІЗАЦІЯ ПРАВОСЛАВНОГО ВІЙСЬКОВОГО І МОРСЬКОГО ДУХІВНИЦТВА ЗОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ ТА ФЛОТУ В 1914 Р. Анотація   PDF
С. В. Малишко
 
№ 54 МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СІЛЬСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
К. О. Бігунова
 
№ 49 МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДРІБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
М. П. Маслов
 
№ 53 НА МОНОГРАФІЮ КАНДИДАТА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА ТРУБЧАНІНО-ВА МИКОЛИ АНАТОЛЬОВИЧА «РОЗВИТОК ПІДСОБНИХПРОМИСЛОВИХ ВИ-РОБНИЦТВ І ПРОМИСЛІВ У СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ В ЕПОХУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН КІНЦЯ ХVIIІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.» Анотація   PDF
Ю. П. Волосник
 
№ 49 НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПОЛЬЩІ У 1990-2004 РР. Анотація   PDF
А. В. Беззубенко
 
№ 54 НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА СРСР В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
О. В. Карвасовська
 
№ 57 НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ КАМПАНІЇ ЛІКВІДАЦІЇ НЕПИСЬМЕННОСТІ ТА МАЛОПИСЬМЕННОСТІ НА ХАРКІВЩИНІ В 1920-Х – НА ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ Анотація   PDF
О. С. Гончарова, О. Л. Рябченко
 
№ 58 НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ КАМПАНІЇ ЛІКВІДАЦІЇ НЕПИСЬМЕННОСТІ ТА МАЛОПИСЬМЕННОСТІ НА ХАРКІВЩИНІ В 1920-Х – НА ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ Анотація   PDF
О. С. Гончарова, О. Л. Рябченко
 
№ 49 НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ КПУ В ДОНБАСІ (ДОНЕЦЬКА ТА ВОРОШИЛОВГРАДСЬКА ОБЛАСТІ) В ЧАСИ ПЕРЕБУДОВИ Анотація   PDF
А. А. Пахомов
 
№ 57 НЕСТОР МАХНО ТА ЙОГО УЧАСТЬ У БОЙОВИХ ДІЯХ НА ДОНБАСІ НАВЕСНІ 1919 р. Анотація   PDF
Н. Л. Стешенко, А. В. Бородай
 
№ 52 НЕУРЯДОВА СТАРШИНА ГЕТЬМАНЩИНИ XVІI – XVІII СТ. У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація   PDF
І. І. Кривошея
 
№ 51 НОВАТОРСЬКА ІДЕОЛОГІЯ КЛИМЕНТІЯ ШЕПТИЦЬКОГО У РОЗВИТКУ СТУДИТСЬКИХ МОНАСТИРІВ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (20 – 30 РР. ХХ СТ.) Анотація   PDF
В. З. Чорнописька
 
№ 50 ОДИН РІК В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
Н. П. Москальова
 
№ 54 ОДЯГ ГОРОДЯН РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО ХЕРСОНЕСА – ХЕРСОНА В КОНТЕКСТІ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ Анотація   PDF
М. В. Пархоменко
 
№ 49 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ТИПОЛОГІЗАЦІЯ СЕЛЯНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В УССР У 20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
В. В. Олянич
 
№ 49 ОСВІТА В СЕЛІ МИКОЛО-КОМИШУВАТА КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1885-2012) Анотація   PDF
С. М. Луньов
 
№ 49 ОСМИСЛЕННЯ СОМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ БУТТЯ ІНДИВІДА В КОНТЕКСТІ УТВЕРДЖЕННЯ ПОСТГУМАНІТАРНОЇ ПАРАДИГМИ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Анотація   PDF
Я. О. Потапенко
 
№ 49 ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ (1991–2001 РР.) Анотація   PDF
Г. В. Скрипчук
 
№ 54 ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ Анотація   PDF
А. В. Шадріна
 
№ 54 ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОГО ОБ'ЄДНАННЯ «НАШІ» В КОНТЕКСТІ СПІВПРАЦІ З ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У 2005-2012 РОКАХ Анотація   PDF
В. В. Піткевич
 
№ 51 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ «СЕСТРИНСЬКОГО РУХУ» В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914-1918 РР.) Анотація   PDF
Ж. В. Тітовська
 
№ 55 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ СХІДНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ПРОТЯГОМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
С. В. Мороз
 
151 - 175 з 294 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>