Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 51 РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ПО РЕГУЛЮВАННЮ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В 1920-ТІ РОКИ Анотація   PDF
О. М. Олійник
 
№ 53 РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАДИ ЗА МІСЬКИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ 1870 ТА 1892 рр. Анотація   PDF
А. С. Мясникова
 
№ 50 РОЗВИТОК КУСТАРНИХ ПРОМИСЛІВ ТА РЕМЕСЕЛ СЕРЕД УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ СХІДНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF
Р. М. Бутенко
 
№ 53 РОЗВИТОК КУСТАРНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДАХ КУРСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
С. В. Мороз
 
№ 58 РОЗВИТОК МАЛИХ ФОРМ СЕЛЯНСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СЕЛАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ В ДОРАДЯНСЬКУ ЕПОХУ Анотація   PDF
М. А. Трубчанінов
 
№ 52 РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СХІДНО-СЛОБОЖАНСЬКИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Р. М. Бутенко
 
№ 49 РОЗВИТОК МЕРЕЖІ КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ НА ВІННИЧЧИНІ У СЕРЕДИНІ 60–80-Х РР. ХХ СТ. Анотація   PDF
А. С. Поліщук
 
№ 49 РОЗВИТОК МЕТАЛОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ У ХХ СТ.: ПЕРСОНАЛІЇ Анотація   PDF
М. В. Гутник
 
№ 50 РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ У ДВОРЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ Анотація   PDF
Н. В. Проць
 
№ 52 РОЗВИТОК СЕЛЯНСЬКИХ ПІДСОБНИХ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ І ПРОМИСЛІВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ РОСІЇ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХVIIІ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF (English)
М. А. Трубчанінов
 
№ 51 РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-Х РОКІВ Анотація   PDF
В. В. Олянич
 
№ 56 РОЗГЛЯД АГРАРНОГО ПИТАННЯ В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1921) Анотація   PDF
Л. І. Бадєєва, Н. П. Олешко
 
№ 51 РОЛЬ ДВОРЯНСТВА У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 1861–1914 РОКАХ Анотація   PDF
Н. В. Проць
 
№ 56 РОЛЬ ОРГАНІВ ЗЕМСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ГУБЕРНІЙ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ КРАЄЗНАВЧИХ ЦЕНТРІВ ТА РОЗГОРТАННІ ДОСЛІДЖЕНЬ З ЛОКАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Т. Ю. Місостов
 
№ 50 РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА У РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1905–1917 РР.) Анотація   PDF
Т. В. Ковальчук
 
№ 54 РОЛЬ США У «ЗЕЛЕНІЙ РЕВОЛЮЦІЇ» В ІНДІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1960-х РОКІВ) Анотація   PDF
П. Е. Уллах
 
№ 58 СІЛЬСЬКЕ ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО У ДОНБАСІ У 1965–1985-х РОКАХ: ХРОНОЛОГІЯ ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ Анотація   PDF
О. В. Шимко
 
№ 54 СІМЕЙНІ ІСТОРІЇ РОДИНИ КОВАЛЕВСЬКИХ Анотація   PDF
Ю. О. Кас’яненко
 
№ 54 СВІДЧЕННЯ ПОКОЛІННЯ ДІТЕЙ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ЯК ДЖЕРЕЛО БІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
О. М. Солошенко
 
№ 49 СВЯТКОВІ КОМЕМОРАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ОФІЦІЙНОЇ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ ПРО НАЦИСТСЬКУ ОКУПАЦІЮ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ), 1943–1953 РР. Анотація   PDF
І. Є. Склокіна
 
№ 54 СЕЛЯНСЬКІ МАЛІ СУДНОВЕРФІ В ПРИБЕРЕЖНИХ СЕЛАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ НА НИХ МАЛОМІРНИХ СУДЕН І ПРОВЕДЕННЯ СУДНОРЕМОНТНИХ РОБІТ НАПРИКІНЦІ ХVIIІ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
М. А. Трубчанінов
 
№ 53 СЛОБОЖАНСЬКЕ МЛИНАРСТВО У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ –ХVІІІСТОЛІТТЯХ Анотація   PDF
Н. А. Лемешева
 
№ 49 СЛОБОЖАНСЬКИЙ МІРОШНИК В ІСТОРИЧНОМУ ЛАНДШАФТІ ДОРАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н. А. Лемешева
 
№ 51 СОЦІАЛЬНА ОПІКА В ХАРКОВІ (КІНЕЦЬ 1919-1934 РР.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
А. О. Новікова
 
№ 57 СОЦІАЛЬНЕ ПОХОДЖЕННЯ ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У 1920-х РОКАХ Анотація   PDF
Л. В. Олянич, В. В. Олянич
 
226 - 250 з 294 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>